Oprogramowanie Autodesk® FeatureCAM® automatyzuje przebieg pracy od projektu do gotowego kodu NC. Pozwala na skrócenie czasu programowania oraz generowanie bezpiecznych kodów NC dla frezowania CNC, toczenia oraz cięcia drutem WEDM.

FeatureCAM to zintegrowany system CAM wykorzystujący technologię opartą na cechach, w celu zautomatyzowania obróbki. Program FeatureCAM® jest teraz dostępny w subskrypcji specjalnego pakietu Fusion 360 with FeatureCAM, dzięki której zyskujesz dostęp do FeatureCAM Ultimate, PartMaker, Fusion 360, Fusion 360 — Manufacturing Extension, Fusion Team i HSMWorks.

fc

Czy stajesz w obliczu takich wyzwań?

  • Długotrwałe programowanie części powodujące opóźnienia w terminach dostawy.
  • Błędy w projekcie części powodujące dodatkowe nakłady pracy.
  • Zakup nowej maszyny CNC i opracowanie nowej technologii.
  • Długotrwała i problematyczna metoda programowania maszyn CNC, nie przynosząca pożądanych efektów.
  • Programowanie różnego rodzaju części, niepozwalające na wykorzystanie poprzednich doświadczeń.
  • Oczekiwanie na poprawny kod NC spowalniające tempo produkcji.
  • Mniejsze serie części oraz krótsze terminy dostaw, wymagające większej wydajności i automatyzacji produkcji.

Fusion 360 with FeatureCAM wspiera frezowanie 5-osiowe oraz maszyny typu SWISS.

Frezowanie 2.5D

Funkcja umożliwiająca szybką obróbkę otworów, kieszenie czy gwintów.

Frezowanie 2.5D oprogramowanie umożliwia optymalizację posuwu oraz zaawansowaną weryfikację symulacji 3D (bryłową). Pozwala również na wprowadzanie modyfikacji tworzonych cech poprzez pochylenie ścian, fazowanie krawędzi czy wstawianie zaokrągleń. Wszystko z wykorzystaniem narzędzi palcowych płaskich, zakończonych kulą oraz torusowych. Dodatkowo możliwe jest tworzenie szablonów operacji liniowych, kołowych, prostokątnych oraz we wskazanych punktach.

Toczenie 2-osiowe

Funkcja umożliwiająca szybkie i łatwe programowanie wszystkich typów części toczonych.

Toczenie 2-osiowe operacje tokarskie są programowane w taki sposób, aby eliminować uszkodzenie już obrobionych powierzchni. FeatureCAM pozwala w pełni korzystać ze stałych cykli obróbki, redukując rozmiar programu i dając najkrótszy czas obróbki.

Wycinanie elektroerozyjne

Funkcja umożliwiająca programowanie obrabiarek WEDM.

Wycinanie elektroerozyjne FeatureCAM ułatwia programowanie 2- i 4-osiowych wycinarek drutowych EDM. Obróbka może być generowana na podstawie brył lub krzywych 2D. Baza materiałów pozwala w sposób automatyczny sterować doborem parametrów obróbkowych. Dodatkowo, w module wycinanie elektroerozyjne istnieje możliwość doboru różnych rodzajów wejść drutu do obrabianego materiału. Funkcja zredukuje czasy programowania i ułatwi szybkie produkowanie części o wysokiej jakości.

Frezowanie 3D

Funkcja ta oferuje szeroki zakres strategii dla konwencjonalnej obróbki 3D, jak również dla obróbki HSM.

Frezowanie 5-osiowe umożliwia ciągłą i indeksowaną kontrolę nad obróbką w 5 osiach, oferując szeroką gamę strategii obróbczych ułatwiających programowanie maszyny wieloosiowej. Potężne narzędzie do unikania kolizji oraz ochrony żłobień zapewnia, że jeśli jakakolwiek części narzędzia lub uchwytu koliduje z obrabianą częścią, oś narzędzia jest ustawiana automatycznie. Gładkość ruchu i eliminacja drgań narzędzia pozwala na szybkie i sprawne wytwarzanie części oraz jej jak najlepszą jakość.

Zaawansowane toczenie z frezowaniem

Funkcja umożliwia tworzenie części wymagających toczenia i frezowania z jednego zamocowania.

Zaawansowane toczenie z frezowaniem jest to moduł pozwalający na obsługę tokarko-frezarek. Łączy w sobie możliwości modułu Toczenie oraz Frezowanie 2.5D. Pozwala na wytwarzanie części tokarskich z elementami frezowanymi.  Funkcja ta pozwala na sterowanie osiami C oraz Y, generowanie obróbki frezarskiej zarówno na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie, generowanie kodu NC zarówno z możliwością interpolacji biegunowej oraz bez.

Maszyny typu SWISS

Sterowanie wysokowydajnych automatów tokarskich typu SWISS.

Oprogramowanie FeatureCAM pozwala na wysterowanie wysokowydajnych automatów tokarskich typu SWISS. Dedykowane strategie SWISS dostarczają wielu opcji wytwarzania i optymalizacji czasu obróbki, zarówno dla prostych, jak również skomplikowanych części z uwzględnieniem możliwości maszyny, dostępnego oprzyrządowania oraz wielkości produkcji.

Frezowanie 5-osiowe

Funkcja umożliwiająca ciągłą i indeksowaną obróbkę w 5 osiach.

Frezowanie 3D funkcja ta zawiera strategie frezowania oparte na tych z Autodesk PowerMILL, w tym Vortex – technologię pozwalającą na skrócenie czasu skrawania z jednoczesnym zminimalizowaniem amplitudy obciążeń wrzeciona i poprawiającą żywotność narzędzi.

Frezowanie 3+2

Funkcja pozwalająca na płynną obróbkę w 3 osiach z różnych stron i jednym mocowaniu.

Frezowanie 3+2 pozwala na płynną obróbkę w 3 osiach z wielu stron z jednego umocowania. Zastosowanie Frezowania 5 osiowego indeksowanego (3+2) pozwala na zwiększenie produktywności i ograniczenie czasu obróbki. Zmniejsza lub eliminuje konieczność wielokrotnego bazowania detalu dla pełnej jego obróbki. Funkcja ta to wsparcie dla pełnej 5-cio stronnej obróbki.

Toczenie z frezowaniem

Moduł umożliwia tworzenie części wymagających zarówno toczenia, jak i frezowania w jednym mocowaniu.

Toczenie z frezowaniem to moduł pozwalający na obsługę tokarko-frezarek, łączy on w sobie możliwości modułu Toczenie oraz Frezowanie 2.5D, pozwalając na wytwarzanie części tokarskich z elementami frezowanymi. Funkcja ta pozwala na sterowanie osiami C oraz Y, generowanie obróbki frezarskiej zarówno na wrzecionie głównym i przeciwwrzecionie, generowanie kodu NC zarówno z możliwością interpolacji biegunowej oraz bez.

Więcej o funkcjach Fusion 360 with FeatureCAM ⇒