Strona główna / Nowości w PowerMill 2022.1

Nowości w PowerMill 2022.1

PowerMill zapewnia zaawansowane narzędzia do 3- oraz 5-osiowego programowania, ułatwiające produkcję skomplikowanych części.

Dzięki najnowszej aktualizacji PowerMill jest jeszcze szybszy, bezpieczniejszy i bardziej niezawodny!

Weryfikacja programów NC w tle

Weryfikacje programu NC oraz ścieżek narzędzi mogą zostać teraz umieszczone w kolejce obliczeń w tle. Zasoby komputera nie są już zajmowane w 100%.
Dzięki temu zwolnione zostają zasoby komputera do innych zadań związanych z programowaniem CAM.

Efekt:
* OGROMNA oszczędność czasu programowania
* Weryfikacja może być częściej i szerzej wykorzystywana
* Wzrost zaufania co do bezpieczeństwa kodu NC
* Szybsze rozpoczęcie procesu obróbki

Ulepszona obróbka wykańczająca strategią Projection

Opcje ręcznego ustawienia minimalnego i maksymalnego zakresu rzutowania zostały dodane do strategii Obr. wyk. strategią Projection Line, Obr. wyk. strategią Projection Plane i Obr. wyk. strategią Projection Point.

Dotychczas dla tych trzech strategii zakres rzutowania był ustawiany automatycznie, co czasami oznaczało, że ścieżki narzędzi były generowane w niepotrzebnych obszarach. Te same nowe opcje zostały dodane do strategii Obr. wyk. strategią Projection Surface i Obr. wyk. strategią Projection Curve w programie PowerMill 2022.

Szybsze wyświetlanie formularza ustawień ścieżki

Formularz ustawień ścieżki narzędzia jest zazwyczaj o 65% szybciej wyświetlany niż wcześniej
Przykład: Projekt ważący 5.7Gb z przygotówką
2022.0 = Formularz otwiera się 12 s
2022.1 = Formularz otwiera się 0.6 s (90% szybciej)
Jest to bardzo często używane menu, dzięki czemu oszczędność czasu dzięki temu usprawnieniu jest znaczna
Przykład: 100 użyć w ciągu dnia =>18 minut oszczędności

Szybsze przygotowanie modelu

„Przygotowanie modelu” jest integralną częścią procesu tworzenia ścieżek narzędzi i może stanowić znaczną część całkowitego czasu obliczeń
Ulepszenia w 2022.1 oznaczają szybsze
Obliczanie ścieżek narzędzi
Edycję ścieżki
Edycją połączeń oraz dobiegów i wybiegów

Przykład:
Testy u dużego klienta z branży automotive
Edycja ścieżki w 2022.0 = 48 s
Edycja ścieżki w 2022.1 = 18 s
Czas krótszy o 62.5%

Lepsze ograniczanie ścieżek

Ograniczanie ścieżek narzędzi wielobokiem jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod edycji ścieżek narzędzi

Nowy “podgląd na żywo” pomaga zwizualizować obszary do usunięcia

Nowa opcja „przywróć widok” poprawia typowy przebieg pracy i eliminuję potrzebę ponownego uruchamiania polecenia, jeśli widok jest obrócony

Ulepszona konstrukcja cech addytywnych

Podczas tworzenia ścieżki narzędzia Konstruowanie cechy na dowolnej powierzchni lub powierzchni obrotu można obecnie łączyć przejścia profilowe z przejściami wypełniającymi wierszowania. Poprzednio łączenie dwóch stylów było możliwe tylko dla powierzchni płaskich lub walcowych.
W przypadku ścieżek narzędzi Konstruowanie cechy, które łączą przejścia wierszowania z przejściami profilowymi, można obecnie zdefiniować oś narzędzia wzdłuż przejść profilowych w odniesieniu do najbliższego punktu na poprzedniej warstwie.