Strona główna / Nowości w PowerMill 2022

Nowości w PowerMill 2022

PowerMill zapewnia zaawansowane narzędzia do 3- oraz 5-osiowego programowania, ułatwiające produkcję skomplikowanych części.

Poniżej przedstawiamy opis najważniejszych nowych funkcji i udoskonaleń do wersji PowerMill 2021.1.1. Wersja ta została udostępniona na początku maja, wszyscy użytkownicy z aktywną usługą Maintenance do licencji wieczystej lub z aktywną subskrypcją oprogramowania mają możliwość aktualizacji.

Dzięki najnowszej aktualizacji PowerMill jest jeszcze szybszy, bezpieczniejszy i bardziej niezawodny!

Ścieżki obróbki wykańczającej bez płaskich obszarów

W najnowszej wersji PowerMill możesz wybrać opcję wykluczania płaskich obszarów ze ścieżek narzędzi, które używają strategii „Obróbka wykańczająca obszarów o dużym i małym nachyleniu”, „Obróbka wykańczająca 3D Offset” lub „Obróbka wykańczająca wierszowaniem”. Dzięki wykluczeniu płaskich obszarów można później użyć specjalistycznej obróbki wykańczającej płaskich obszarów w celu ich wydajniejszej obróbki.

Obróbka płaskich obszarów

W przypadku niektórych strategii obróbki wykańczającej poprawiono wykrywanie płaskich obszarów. Zwiększona dokładność oznacza, że naroża nie są już przypadkowo fazowane. Ma zastosowanie do strategii „Obróbka wykańczająca Offset Flat” i „Obróbka wykańczająca wierszowaniem powierzchni płaskich”, podczas obróbki do powierzchni płaskich za pomocą strategii „Obróbka wykańczająca Constant Z” oraz wyłączania powierzchni płaskich przy użyciu strategii „Obróbka wykańczająca obszarów o dużym i małym nachyleniu”, „Obróbka wykańczająca 3D Offset” i „Obróbka wykańczająca wierszowaniem”.

Unikanie kolizji w obróbce 4-osiowej

Funkcja „Automatyczne unikanie kolizji” została rozszerzona o strategię „Obróbka wykańczająca strategią obrotową”. Pomaga to skrócić czas programowania i zwiększyć bezpieczeństwo obróbki.

Zakresy rzutowania

W najnowszej wersji PowerMill można ręcznie sterować zakresem rzutowania w przypadku strategii „Obróbka wykańczająca strategią Surface Projection” i „Obróbka wykańczająca strategią Projection Curve”. Dotychczas zakres rzutowania był ustawiany automatycznie, co czasami oznaczało, że ścieżki narzędzi były generowane w niepotrzebnych obszarach. Poprzez ręczne ustawienie zakresu można obecnie ograniczyć odległość rzutowania, aby tworzyć ścieżki narzędzi, w których ma być obrabiana geometria.

Punkty początkowe schodkowania

Dzięki kolejnemu usprawnieniu punkty początkowe kolejnych zamkniętych przejść ścieżki narzędzia mogą być obecnie schodkowane, aby zachować ruch do przodu. Schodkowanie może pomóc w zapewnieniu płynnych ruchów łączących i uniknięciu nagłego, szarpanego ruchu, który może negatywnie wpływać na wykończenie powierzchni.

Stałe Z z podcięciami

PowerMill 2022 wprowadza ulepszenie w funkcji „Automatyczne unikanie kolizji” podczas używania metody „Obróbka wykańczająca ze stałym Z” w przypadku obróbki części z podcięciami. To ulepszenie ułatwia tworzenie ścieżek narzędzi o lepszej jakości.

PowerMill 2020.1 - speed

Ulepszenia dotyczące szybkości działania

Wersja 2022 sprawia, iż PowerMill jest jeszcze szybszy jeżeli chodzi o czasy obliczeń i ogólne działanie. Wszystko to, aby jak najbardziej skrócić czasy programowania.

  • Obliczanie ścieżek narzędzi Obróbka wykańczająca Constant Z podczas używania opcji „Maksymalny naddatek obróbki” jest obecnie szybsze.
  • Znacząco przyspieszono zapisywanie projektów, w których zmieniono tylko określone elementy, takie jak stan rysowania ścieżki narzędzia lub dodawanie nowych powierzchni modelu.
  • Po kliknięciu kolejno „Wzór” > „Wyświetl” > „Kierunek ustawienia” program PowerMill nie potrzebuje już tak długiego czasu na wyświetlenie kierunków strzałek.

Więcej o oprogramowaniu Autodesk Fusion 360 with PowerMill ->