Strona główna / Nowości w Carveco

Nowości w Carveco

Carveco (kontynuacja tradycji ArtCAM) to artystyczny program CAD/CAM wyposażony w zestaw narzędzi, które pomogą w realizacji nawet bardzo zaawansowanych projektów.

Firma Carveco w początkowej fazie rozwoju programu skupiła się na poprawie błędów we wcześniejszych wersjach programu ArtCAM. Ich celem było polepszenie stabilności i szybkości działania programu. Zgłaszane błędy, stanowiące cel prac, były problemem w codziennym użytkowaniu programu.

Drugim ważnym elementem prac było i jest rozbudowywanie bazy dostępnych postprocesorów, tak by posiadana maszyna nie stanowiła przeszkody do pracy z oprogramowaniem. Firmę Carveco stanowią wieloletni użytkownicy, pasjonaci  i inżynierowie, którzy wiedzą, że w ważna jest szybka praca programu i stabilne działanie już działających funkcji (motto Carveco to „oprogramowanie dla kreatywnych twórców, od kreatywnych twórców”). Po uzyskaniu zamierzonego efektu, inżynierowie przystąpili do pracy nad nowymi funkcjonalnościami, które będą poprawiały komfort pracy użytkowników.

Carveco stosuje podejście częstych aktualizacji. Oznacza to, że celem jest publikowanie regularnych aktualizacji, ulepszeń, nowych funkcji i poprawek błędów, gdy tylko zostaną przetestowane i gotowe. Oprogramowanie zawiera już ponad 200 nowości i usprawnień.  Zapoznaj się z pełną listą dostępną na stronie: www.carveco.com/carveco-software-range/release-notes/

Wprowadzono nowy, wygodny system licencjonowania

Wprowadzono historię projektu

Wprowadzono nowe bazy narzędzi

Dodano funkcjonalność HTML 3D Viewer

Dodano zaawansowaną symulację ścieżek narzędzi wraz z kolorami

Dodano możliwość importu pdf z warstwami

Wprowadzono możliwość importu wektorów plików SVG

Maker Plus – dodano funkcjonalności „Teksturowanie reliefu”,
„Wycinanie reliefu”, „Wycinek”, „Obrót”,
usprawniono istniejące narzędzia oraz dodano narzędzia „Nakładaj” i „Dłuto”.