.

AMS International – Partner w rozwoju Twojej firmy

Podstawą spółki AMS International Sp. z o.o.  jest działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki. Wzrost dokładności i wydajności, automatyzacja, poprawa jakości detali oraz skrócenie czasu procesu to najważniejsze cechy oferowanego oprogramowania. Proponowane przez firmę rozwiązania umożliwiają zredukowanie ilości możliwych pomyłek, pozostawiając więcej czasu na kreatywne i fachowe czynności. Partnerami spółki są tacy producenci oprogramowania, jak Autodesk, Carveco, NCG CAM oraz Tebis.

Ważną część działalności Spółki stanowią usługi z zakresu doradztwa i wdrażania oraz szkoleń dotyczących oferowanych przez nas rozwiązań informatycznych. Funkcjonowanie w obszarze technik wytwarzania oraz programów i systemów wspomagających technologiczne przygotowanie produkcji powoduje, że w  ofercie są również narzędzia skrawające, czy systemy paletyzacji.

Misją AMS International jest dostarczanie Klientom wysokiej jakości produktów i usług związanych z oprogramowaniem, świadczenie usług wdrożeniowych oraz serwisowych.

Opracowanie procesu technologicznego (CAD/CAM) to przede wszystkim uzyskanie programu obróbkowego zapewniającego uzyskanie w danym UOPN (Układ Obrabiarka Przedmiot Narzędzie) żądanej dokładności i stanu warstwy wierzchniej powierzchni obrobionych. Dokładność wymiarów geometrycznych z zawężającymi się tolerancjami wykonania oraz zapewnienie powtarzalności obróbki z wysoką wydajnością, stanowią wyzwania dla technologa. Oprogramowanie oferowane przez AMS International Sp. z o.o. sprawdza się w tego typu zadaniach i zapewnia efektywne optymalizowanie procesu obróbkowego z kryterium czasu głównego maszynowego (skrócenie czasu obróbki). Dzięki temu możliwe jest istotne ograniczenie, wręcz zminimalizowanie liczby odpadów, zarówno na etapie wdrażania produkcji jak i w późniejszym okresie.

AMS International oferuje kompletne rozwiązania CAD/CAM dostosowane do potrzeb Klientów, z indywidualnym szablonami i makrami, a także dostarcza sprzęt komputerowy. Firma zapewnia zaawansowane usługi wdrożeniowe w oparciu o wiedzę doświadczonego działu technicznego, prowadzi szkolenia oraz zapewnia serwis oprogramowania. Dział Techniczny zajmuje się tworzeniem rozszerzeń  narzędzi dostosowanych do potrzeb Klientów, pozwalających zwiększyć funkcjonalność wdrażanych systemów.

Nasi Klienci to firmy o różnym profilu działalności (biura konstrukcyjno-technologiczne, firmy usługowe czy duże przedsiębiorstwa produkcyjne).

AMS International jest członkiem Bydgoskiego Klastra Przemysłowego, który skupia firmy z branży narzędziowej i przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz szereg instytucji okołobiznesowych, w tym uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe, urzędy, stowarzyszenia przedsiębiorców i fundusz poręczeniowy.