Strona główna / Tebis / Okrawanie Tebis

Tebis pozwala sprostać wszelkim wyzwaniom występującym w okrawaniu 5-osiowym. Pakiet specjalny „Trimming” zapewnia większą elastyczność w 5-osiowym okrawaniu części wzmocnionych włóknem węglowym i szklanym oraz kompozytów. Dzięki niemu możliwe jest szybkie tworzenie ścieżek narzędzi do okrawania – prostopadle do powierzchni części lub równolegle do boku, nawet w przypadku skomplikowanych geometrii. Tebis zawiera funkcje do analizy geometrii, do przygotowania NC krzywych i powierzchni, do programowania NC oraz do symulacji ścieżek narzędzia. W celu standaryzacji procesów zorganizuj swoje narzędzia wraz ze zoptymalizowanymi danymi skrawania i szablonami NC z przetestowanymi procedurami w bibliotekach.

Charakterystyka procesu okrawania

Okrawanie, czyli „cięcie po konturze”, jest powszechnie stosowanym procesem technologicznym w przemysłach automotive, aerospace, marine, produkcji sprzętów gospodarstwa domowego czy medycznym. Jakiego rodzaju elementy się okrawa? Takie, które są efektem np. termoformowania próżniowego. Charakterystyka procesu termoformowania próżniowego sprawia, iż takie elementy często posiadają bardzo cienkie ściany, zbyt dużo materiału wzdłuż ich krawędzi oraz brakuje w nich wewnętrznych otworów. Do okrawania, oprócz zabiegów manualnych (typu ręczne piły itp.), wykorzystuje się roboty lub obrabiarki CNC. Są to najczęściej bramowe modele wysokoobrotowe/wysokoposuwowe, specjalnie przeznaczone do obróbki lekkich materiałów, często wyposażone w podwójne wrzeciona, wysuwane stoły/palety, głowice z osiami skośnymi lub głowice do frezowania równoległego. Technika „frezowania po konturze” ma jednak swoje wyjątkowe wymagania, cechy szczególne i niuanse, różniące ją od „standardowych” technik frezowania 5-osiowego. Próba zastosowania typowych zabiegów 5-osiowych dla większości tego typu detali zazwyczaj jest czasochłonna i nie daje żądanych efektów.

Bardzo ważna w procesie okrawania jest płynna zmiana kątów nachylenia narzędzia. Ma ona ogromny wpływ na osiągnięcie lepszych efektów skrawania (nie są widoczne ślady zatrzymania narzędzia bądź obracania się narzędzia w jednym miejscu) oraz na unikanie kolizji (nie tylko z częścią i geometrią chronioną, lecz także rzeczywistą geometrię głowicy maszyny). Aby uniknąć kolizji, często dokonuje się również podniesienia na bezpieczną wysokość w żądanej pozycji i obrócenia głowicy maszyny po osiągnięciu granicznych kątów obrotu osi. Często w procesie okrawania występuje konieczność korekty średnicy narzędzia na różnych odcinkach o różne wartości w celu dopasowania do wymaganych wymiarów części, jak również ustawiania różnych posuwów i poleceń użytkownika na zadanych odcinkach ścieżki.

Samo okrawanie ma zazwyczaj niską dokładność w porównaniu do frezowania powierzchni. Często spotykane są zakresy dokładności w zakresie 0,1– 0,05 mm. Z punktu widzenia programu CAM konieczna jest również możliwość dokonywania zmian operacyjnych w geometrii konturów bez przebudowy części (zwiększenie średnicy otworów, rowków i kieszeni, zmiany w poszczególnych obszarach, zmiany technologiczne, itd.), kontrola nad ścieżką okrawania (m.in. wybór punktów początkowych, strony obróbki, kolejność wyboru konturu, przejść między konturami, początkowe kąty obrotu/położenia głowicy maszyny, opcja unikania/tworzenia ostrych kątów). Ze względu na sposób mocowania detalu program CAM powinien umożliwiać automatyczne generowanie i rozkład podpór. Ważne jest też szybkie i łatwe znalezienie przemieszczenia punktu zerowego na maszynie oraz rozpoznawanie cech modelu oraz ich łatwe wytworzenie.

Automatyzacja i elastyczność

Tebis automatycznie oblicza wyniki dla 5-osiowego okrawania, które można interaktywnie i w dowolnym momencie zmieniać. Możliwości elastycznego dostosowania pozycji początkowej oraz pozycji przestrzennej głowicy maszyny, określenie obszarów, które mają być przycięte, i kolejności ich obróbki są bardzo ważne w tworzeniu technologii okrawania. Pozwala to na zintegrowanie własnej wiedzy produkcyjnej z programowaniem. Można również łatwo korygować odchylenia między danymi CAD a rzeczywistą częścią (zniekształcenia itp.).

Analiza jakości i efektywności

Tebis wspiera użytkownika wieloma funkcjami analizy podczas interaktywnego programowania okrawania. Użytkownik zawsze zachowuje możliwość podglądu kąta obrotu i obszaru, kierunku pochylenia narzędzia i kolizji. Ułatwia to optymalizację ruchów obrotowych maszyny w 5 osiach dla szybkiego i płynnego przycinania. Można również dostosować swoje projekty produkcyjne do ograniczeń kąta osi i nieuniknionych ruchów odwijania maszyny.

Brak strat czasu spowodowanych kolizjami

Ponieważ Tebis wykorzystuje wszystkie zasoby produkcyjne w postaci cyfrowych bliźniaków, podczas całego procesu okrawania masz ciągły podgląd kompleksowej sytuacji maszyny. Oznacza to, że nigdy nie przeoczysz żadnej kolizji pomiędzy narzędziem, wrzecionem lub głowicą a częścią, urządzeniami mocującymi lub innymi elementami maszyny. Tebis zapobiega wielu kolizjom dzięki automatycznej interpolacji. Analiza kolizji jest ciągła, nawet podczas interaktywnych zmian w ścieżkach narzędzia. Dzięki temu wszystkie operacje obróbcze na maszynach 5-osiowych są bezpiecznie zaplanowane. Straty czasu i pieniędzy spowodowane kolizjami należą już do przeszłości.

Szybko osiągaj swoje cele dzięki standaryzacji

Standardowe elementy kształtowe, takie jak otwory, rowki, prostokąty, trójkąty, pięciokąty i sześciokąty oraz otwory pod klucz, są automatycznie wykrywane podczas przycinania. Korzyść dla użytkownika stanowi to, że standardowe elementy są łatwe do modyfikacji i są eksportowane jako podprogramy do programu NC. Dzięki temu praca sterowania i maszyny 5-osiowej jest bardziej ukierunkowana i wydajna.

Dostosowanie istniejących operacji obróbczych do obróbki wykończeniowej

Twoje operacje obróbcze są zapisywane z korektami i indywidualnymi ustawieniami w NCJob w Tebis w celu późniejszego dostosowania do zmienionych wymagań. Możesz użyć funkcji transformacji, aby szybko i łatwo wygenerować programy NC dla obróbki wykończeniowej detali z lustrzaną symetrią. Limity kinematyczne maszyny są stale monitorowane. Jeśli posiadasz już programy obróbki wykończeniowej, dla których nie ma danych CAD/CAM, nadal masz możliwości ich wykorzystania w Tebis. W zaledwie kilku krokach wsteczne konwertery mogą przekształcić dane NC z powrotem do NCJob, pozwalając na ich użycie na innej maszynie lub dostosowanie do nowych wymagań.

Podsumowanie

Unikalna funkcjonalność Tebis zawarta w module „TRIM”, znacząco różna od „konwencjonalnych” modułów frezowania 5-osiowego dostępnych w innych rozwiązaniach CAM, zapewnia płynność pracy narzędzia, pełną kontrolę nad głowicą obrabiarki/robota i radykalnie skraca czas cyklu produkcyjnego okrawania. Jaki jest tego efekt dla użytkownika Tebis? Dzięki tym funkcjonalnościom możliwe jest w pełni poprawne technologiczne odtworzenie w środowisku CADCAM specyficznych procesów okrawania – bez ograniczeń „standardowych” ścieżek 5-osiowych.

Zalety:

 • Łatwe przygotowanie geometrii okrawania do programowania NC
 • Oszczędność czasu przy tworzeniu programów obróbczych dla 3 do 5 osi w trybie offline
 • Zwiększenie szybkości, dokładności i jakości produkcji
 • Wyższa niezawodność dzięki symulacji
 • Skrócenie czasu i obniżenie kosztów produkcji.

Specyfikacje:

 • Generowanie, analizowanie i przygotowywanie krzywych i powierzchni
 • Zapisywanie strategii przycinania oraz ruchów podejścia i wycofania
 • Intuicyjne modyfikowanie wektorów i definiowanie poleceń maszynowych
 • Symulacja programów NC i automatyczne sprawdzanie kolizji głowic
 • Automatyczna interpolacja kołowa – Automatyczne wykrywanie standardowych konturów geometrycznych i obliczanie ich jako makr maszynowych
 • Sprawdzanie pozycji granicznych i zapewnianie optymalnego ruchu maszyny
 • Wczytywanie zmodyfikowanych programów NC lub programów wygenerowanych w formie „teachin”

Przeczytaj pozostałe artykuły

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co oferuje system Tebis? Zachęcamy do kontaktu oraz zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie konsultacyjne połączone z prezentacją oprogramowania. Umów się już dziś!

sales@i-ams.com      •    tel. +48 22 299 09 79