Czy znasz te sytuacje?

Wyeliminuj niechciane sytuacje i zredukuj swoje koszty

GRUPY 3-4 OSOBOWE

TEORIA I PRAKTYKA

TNC 320/620/640

CERTYFIKATY

AMS International Sp. z o.o.
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 4F/3
05-077 Warszawa Wesoła
+48 22 299 09 79 | www.i-ams.com | sales@i-ams.com

W przypadku zainteresowania zamkniętymi szkoleniami workshop prosimy o wypełnienie poniższego formularza kontaktowego.

Firma AMS International Sp. z o.o. to autoryzowany partner, DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, uprawniony do prowadzenia certyfikowanych kursów. Oferujemy szeroki wachlarz szkoleń z zakresu programowania NC dla sterowań HEIDENHAIN.

Celem szkoleń jest:

 • Samodzielna obsługa maszyny CNC.
 • Realizacja zadań ustawczych na obrabiarce wyposażonej w sterowanie Heidenhain.
 • Samodzielne tworzenie programów na sterowaniu Heidenhain.
 • Programowanie tekstem otwartym.

Wszystkie szkolenia prowadzone są przez trenerów posiadających duże doświadczenie teoretyczne oraz praktyczne zdobyte podczas realizacji wielu projektów. Po zakończeniu szkolenia, każdy z Uczestników otrzymuje imienny certyfikat opisowo potwierdzający nabyte umiejętności. W celu zapewnienia komfortu uczestników, szkolenia prowadzone są w grupach 3-4 osobowych. Prowadzimy szkolenia na sterowaniu iTNC 530 / TNC 320/620/640. Wybór typu sterowania należy do zamawiającego.

W przypadku zainteresowania szkoleniami certyfikowanymi prosimy o wypełnienie formularza kontaktowego.

Obecnie oferujemy

Certyfikowany kurs podstawowy

Kurs podstawowy

Certyfikowany kurs podstawowy, pozwalający na samodzielne tworzenie programów NC w formacie dialogowym HEIDENHAIN na podstawie rysunków technicznych.

Zakres szkolenia:

 • Informacje podstawowe: tryby pracy, tabela narzędzi, zarządzanie plikami, transfer
 • Opis konturu w układzie kartezjańskim i biegunowym
 • Cykle dla odwiertów, kieszeni, czopów i rowków wpustowych
 • Powtórzenia części programu i podprogramy
 • Cykle przeliczania współrzędnych, definicje wzorów
 • Cykle SL
 • Konwerter DXF
 • Tabela Preset, manualne cykle sondy przedmiotowej

Certyfikowany kurs zaawansowany

Kurs zaawansowany

Certyfikowany kurs zaawansowany, pozwalający na poznanie zaawansowanych funkcji i technik programowania NC.

Zakres szkolenia:

 • Techniki wiercenia
 • Funkcje M, Cykl 32 Tolerancja
 • Programowanie dowolnego konturu FK
 • Cykle SL i Konwerter DXF
 • Cykle stałe, Narzędzia indeksowane
 • Kształty geometryczne
 • Helix i frezowanie gwintu z parametrami Q
 • Kontur z parametrami Q, Cykl 25 Linia Konturu
 • Tabela Preset
 • Podstawy programowania nachylenia płaszczyzny: funkcje PLANE, Cykl 19
 • Stacja Programowania: instalacja i dostosowanie
Szczegółowy zakres poszczególnych szkoleń znajdziesz tutaj ↵

Terminarz szkoleń otwartych

Terminy zostaną podane wkrótce Workshop Advanced (3dni)  Bydgoszcz
UTP Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
 Skontaktuj się z nami
Terminy zostaną podane wkrótce Workshop Advanced (3dni)  Biuro AMS International
Al.Piłsudskiego 4F/3
05-077 Warszawa Wesoła
 Skontaktuj się z nami
Terminy zostaną podane wkrótce Workshop Basic (3dni)  Bydgoszcz
UTP Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Skontaktuj się z nami 
Terminy zostaną podane wkrótce Workshop Basic (3dni)  Biuro AMS International
Al.Piłsudskiego 4F/3
05-077 Warszawa Wesoła
Skontaktuj się z nami
Terminy zostaną podane wkrótce  Workshop Advanced (3dni)  Bydgoszcz
UTP Al. Prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz
Skontaktuj się z nami