PowerInspect Ultimate wspiera ramiona pomiarowe, skanery laserowe oraz pomiary bezpośrednio na obrabiarce.

Program PowerInspect jest dostępny w subskrypcji specjalnego pakietu Fusion 360 with PowerInspect, dzięki której zyskujesz dostęp do pakietu PowerInspect Ultimate, Fusion 360, Fusion 360 – Team, Fusion 360 – Machining Extension oraz HSMWork.

Programy w pakiecie Fusion 360 with PowerInspect:

Manufacturing Extension

Manufacturing Extension pozwala na zwiększenie szybkości pracy dzięki automatyzacji, przy jednoczesnej poprawie kontroli nad maszynami i procesami.

Fusion 360 – Team

Fusion 360 – Team pozwala na usunięcie ograniczeń tradycyjnych procesów projektowania i produkcji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego środowiska współpracy.

HSMWorks

HSMWorks umożliwia wykorzystanie funkcji frezowania 2,5- do 5-osiowego, toczenia i obsługi tokarko-frezarek w oprogramowaniu CAD, w celu skrócenia czasu pracy i ograniczenia konieczności wprowadzania poprawek.

Fusion 360

Fusion 360 przyspiesza kształtowanie pomysłów, pozwala wyeliminować problemy z komunikacją z zespołami inżynieryjnymi i przekształcać koncepcje w produkty przynoszące zyski.

Funkcje Fusion 360 with PowerInspect:

Kontrola geometryczna w PowerInspect pozwala na pomiar cech 2D i 3D.

Wykrywanie Cech Geometrycznych

PowerInspect pozwala na szybkie i proste pomiary cech geometrycznych z lub bez udziału modelu CAD. Wykrywanie cech przyspiesza proces pomiarowy. Użytkownik ma jedynie za zadanie wskazać odpowiednie punkty, a oprogramowanie wykryje rodzaj cechy oraz nada jej odpowiednie wartości, bezpośrednio z modelu CAD.

Korzyści:

 • szybszy, prostszy pomiar cech geometrycznych,
 • automatyczne pobieranie wartości nominalnych bezpośrednio z modelu CAD zmniejsza ryzyko błędów pomiarowych,
 • prosty, graficzny interfejs użytkownika, pozwala na szybkie, łatwe i interaktywnie programowanie,
 • bezpośredni wybór cech z modelu CAD przyspiesza programowanie pomiarów cech.

PowerInspect umożliwia dodawanie tolerancji i wymiarowania geometrycznego (GD&T) do sekwencji inspekcji. Oprogramowanie posiada kreator, który prowadzi użytkownika przez cały proces. Rozbudowane możliwości GD&T obejmują:

 • tolerancje położenia (równoległości, prostopadłości, nachylenia, współosiowości, symetrii, pozycji),
 • tolerancje położenia i kształtu (kształtu wyznaczonego zarysu, kształtu wyznaczonej powierzchni, wszystkie tolerancje bicia).

Podgląd na geometrię pozwala wyodrębnić użytkownikowi dane nominalne z pliku CAD i przekształcić je w punkty pomiarowe. Pozwala to oszczędzić czas i wyeliminować żmudne wprowadzanie oczekiwanych cech danych.

Raportowanie w PowerInspect to automatyczne generowanie przejrzystego i czytelnego raportu pomiarowego.

PowerInspect automatycznie generuje przejrzysty i czytelny raport pomiarowy. Może on zostać wzbogacony o kolejne widoki części, prezentujące ważne informacje wymiarowe oraz graficzne bazujące na modelu 3D. Oprogramowanie umożliwia przygotowanie zarówno zwięzłych raportów na pojedynczych stronach, jak i tych wielostronnicowych, graficznie rozbudowanych, zawierających opisy i adnotacje dla odbiorców końcowych.

PowerInspect umożliwia podgląd wyników wszystkich pomiarów za pomocą jednego kliknięcia. Możliwe jest również kolorowe podkreślenie i graficzne zaakcentowanie potencjalnych problemów. Wyniki mogą być eksportowane do HTML, Microsoft Excel® oraz niestandardowych formatów Klienta.

Korzyści:

 • proste tworzenie raportów,
 • eksportowanie widocznego obrazu poprzez jedno kliknięcie,
 • automatyczne tworzenie pełnego raportu tekstowego,
 • szybkie i łatwe do zrozumienia raporty.

PowerInspect obsługuje wszystkie ręczne urządzenia pomiarowe, takie jak np. ramiona pomiarowe oraz ręczne maszyny CMM.

PowerInspect to zaawansowane rozwiązanie do kontroli jakości pozwalające na intuicyjne przygotowanie planu pomiarowego. Oprogramowanie posiada zautomatyzowane strategie do kontroli geometrii CAD. PowerInspect Standard umożliwia import pojedynczych plików w neutralnych formatach CAD.

Korzyści:

 • skrócenie czasu inspekcji do minimum,
 • łatwy do zrozumienia wynik pomiarów,
 • programowanie rutynowych kontroli umożliwiające spójne wyniki z różnych pomiarów.

Najważniejsze cechy PowerInspect to:

 • wykrywanie cech geometrycznych ,
 • błyskawiczne pomiary w czasie rzeczywistym,
 • konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • import neutralnych plików CAD,
 • szybkie i proste tworzenie raportów.

PowerInspect umożliwia pomiar bezstykowy poprzez połączenie z głowicami laserowymi oraz urządzeniami optycznymi. PowerInspect Premium pozwala na import pojedynczych modeli oraz złożeń, w neutralnych formatach CAD oraz plików pochodzących z programów zewnętrznych.

Pomiar bezstykowy w PowerInspect umożliwia inspekcję modeli CAD za pomocą skanera laserowego na ramieniu pomiarowym. Umożliwia również pobieranie danych z urządzenia bez użycia modelu CAD oraz ich eksport w formacie .STL do innego programu CAD.

Zbieranie Danych

PowerInspect umożliwia eksport zebranych laserowo danych do oprogramowania CAD (np. PowerShape Premium) na potrzeby inżynierii odwrotnej.

Korzyści:

 • szybkie zbieranie danych ze skomplikowanych komponentów na potrzeby inżynierii odwrotnej,
 • kompatybilność zebranych danych z innymi programami,
 • eksport danych w formacie .STL .

Wydajność

Pomiar bezstykowy w PowerInspect podnosi wydajność procesu poprzez szybsze skanowanie dużych powierzchni, w porównaniu do metod stykowych.

Korzyści:

 • skrócenie czasu pobierania danych,
 • zwiększenie ilości zebranych do analizy danych,
 • krótsze czasy skanowania w porównaniu z sondami stykowymi.

Funkcjonalność

Funkcje wspomagające kontrolę bezstykową w PowerInspect umożliwiają szybką i prostą kontrolę złożonych komponentów.

Korzyści:

 • prosty w użyciu interfejs przeznaczony do skanowania laserowego,
 • pomiar delikatnych lub elastycznych elementów w czasie rzeczywistym,
 • szybkie, czytelne oraz graficzne podświetlenie błędów.

PowerInspect Premium umożliwia pomiar powierzchni w oparciu o analizę punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD.

Pomiar powierzchni

PowerInspect umożliwia kontrolę powierzchni oraz otrzymanie wyników zgodnych z modelem CAD, w czasie rzeczywistym. Kolorowe punkty informują o odchyleniu pomiarów od wartości nominalnej. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację o zgodności mierzonego elementu, a także czytelny i zrozumiały raport pomiarowy.

Pomiary kierowane

PowerInspect umożliwia definiowanie krytycznych punktów pomiarowych.  Oprogramowanie wskazuje użytkownikowi miejsca ich występowania poprzez graficznie zaznaczenie lokalizacji. Dzięki temu proces pomiarowy jest uproszczony, dając przy tym powtarzalne i spójne wyniki. Pozwala to na zmaksymalizowanie ręcznego pomiaru, a także uproszczenie całej kontroli

Korzyści:

 • skrócenie czasu inspekcji do minimum,
 • łatwy do zrozumienia wynik kontroli nawet przy złożonych zadaniach pomiarowych,
 • programowanie rutynowych kontroli umożliwiające spójne wyniki z różnych pomiarów.

Najważniejsze cechy PowerInspect Premium to:

 • wykrywanie geometrycznych cech,
 • błyskawiczne pomiary w czasie rzeczywistym,
 • ponowne wykorzystanie pomiarów,
 • konfigurowalny interfejs użytkownika,
 • import plików CAD w formatach neutralnych,
 • odczyt/zapis plików CAD z programów zewnętrznych,
 • import pojedynczych modeli oraz złożeń,
 • szybkie i proste tworzenie raportów.

PowerInspect Ultimate umożliwia pomiar elektrod. Daje możliwość importu i aktualizacji plików .TRODE, w celu dokonania inspekcji. Funkcja ta jest rozwiązaniem, które znacznie skraca czas oraz zmniejsza koszty wytwarzania elektrod.

Korzyści PowerInspect Ultimate to:

 • wsparcie dla wszystkich głównych formatów CAD,
 • szybkie czytanie modeli CAD oraz ich manipulacja – nawet dużych i skomplikowanych złożeń,
 • Inteligenty Kursor – automatyczne zaznaczanie cech geometrycznych na modelu CAD,
 • szeroki wachlarz strategii pomiarowych, które mogą być dowolnie modyfikowane,
 • pełna symulacja offline oraz wykrywanie kolizji na maszynach współrzędnościowych.

PowerInspect Ultimate to między innymi:

Skrócenie czasu i zwiększenie dokładności konfiguracji – automatyczne ustawienia elektrod przy użyciu danych pochodzących z przeprowadzonych pomiarów oraz funkcji służących do wyrównywania elementów, w celu rekalkulacji bazy. Obliczenia wykonywane przez oprogramowanie, eliminują czasochłonne próby oraz minimalizują ryzyko błędów.

Korzyści:

 • skrócenie czasu konfiguracji procesu,
 • poprawa jakości obrabianych części,
 • redukcja przestojów maszyny,
 • uproszczenie procedury konfiguracji,
 • redukcja ilości etapów procesu obróbki,
 • minimalizacja możliwości wystąpienia błędów.

Pomiary na maszynie (OMV) w PowerInspect umożliwiają kontrolę skomplikowanych kształtów i geometrii bezpośrednio na obrabiarce, za pomocą sondy. Pomiary sondą pozwalają kontrolować tolerancje wymiarów pomiędzy procesami oraz po skończonej obróbce.

Weryfikacja na maszynie pozwala mierzyć elementy, podczas gdy są one nadal w obrabiarce, zmniejszając potrzebę przenoszenia części pomiędzy obrabiarką i CMM. Moduł pomiary na maszynie (OMV) umożliwia mierzenie komponentów przy użyciu sondy, jej kalibrację a także symulację.

Kluczowe cechy OMV to:

 • standardowe postprocesory,
 • obsługa wszystkich typów sond pomiarowych 3D,
 • możliwość użycia danych pomiarowych w celu dokładnego dopasowania do obróbki,
 • proste programowanie maszyn 3-, 4- i 5-osiowych,
 • wyniki i raporty przechowywane w jednym pliku, nawet podczas pomiaru partii komponentów.

Korzyści:

 • bezpośredni pomiar na obrabiarce pomaga szybko poprawić błędy,
 • pomiar w trakcie procesu pomaga utrzymać produkcję pod kontrolą,
 • automatyczne strategie pomiarów pozwalają na szybsze i łatwe programowanie,
 • wspólny format pliku umożliwia przekazywanie sekwencji pomiarów pomiędzy obrabiarką i urządzeniem pomiarowym.

Zautomatyzowany proces pomiarowy służy do kontroli skomplikowanych kształtów i geometrii na maszynach współrzędnościowych CNC/DCC. Umożliwia skanowanie w trybie offline, symulację sondy oraz wykrywanie kolizji.

Kluczowe cechy PowerInspect to :

 • jedno rozwiązanie dla szerokiej oferty sprzętu komputerowego,
 • interatywne wybieranie cech z modelu CAD,
 • szybka i elastyczna kontrola powierzchni,
 • wbudowane strategie kontroli,
 • automatyczna kontrola sekcji,
 • automatyczne unikanie kolizji,
 • szybkie i łatwe tworzenie raportów.

Sekwencje pomiarowe są tworzone szybko za pomocą inteligentnego kursora, który automatycznie zaznacza cechy geometryczne z modeli CAD, za pomocą jednego kliknięcia. Zautomatyzowany proces pomiarowy to najlepsze praktyki i elastyczność. Dzięki oferowaniu sprawdzonych strategii pomiarowych, które mogą być modyfikowane zgodnie z życzeniem użytkownika, wszystkie zadania pomiarowe dla geometrycznych i swobodnych powierzchni realizowane są w prosty sposób.

Korzyści PowerInspect Ultimate to:

 • wsparcie dla wszystkich głównych formatów CAD,
 • szybkie czytanie modeli CAD oraz ich manipulacja – nawet dużych i skomplikowanych złożeń,
 • Inteligenty Kursor – automatyczne zaznaczanie cech geometrycznych na modelu CAD,
 • szeroki wachlarz strategii pomiarowych, które mogą być dowolnie modyfikowane,
 • pełna symulacja offline oraz wykrywanie kolizji na maszynach współrzędnościowych.

Zautomatyzowany proces pomiarowy w PowerInspect umożliwia symulację środowiska CMM, dzięki czemu wszystkie ścieżki sondy mogą zostać sprawdzone i przetestowane przed uruchomieniem programu na maszynie, pozwalając na oszczędność czasu. PowerInspect oferuje narzędzie do tworzenie korzystnych i preferowanych ręcznych sekwencji pomiarowych, redukując naukę kontroli do minimum.

Funkcje, jakie uzyskamy w PowerInspect Ultimate to między innymi:

Automatyczna kontrola powierzchni – strategie pomiarowe pozwalające na zautomatyzowaną, prostą w zastosowaniu kontrolę każdej powierzchni. Definiowane przez użytkownika strategie pomiaru pozwalają zmierzyć dowolne punkty.

Korzyści:

 • szybkie i łatwe programowanie pomiaru złożonych kształtów,
 • unikanie kolizji,
 • tworzenie równego rozkładu mierzonych punktów,
 • strategie dające dużą elastyczność.

Programowanie ścieżki pomiaru – zaprogramowane procedury pomiarów dla prostych kształtów geometrycznych pozwalają na ich szybkie i łatwe zastosowanie w sekwencjach pomiarowych. Funkcja edycji ścieżki pomiaru daje możliwość modyfikacji punktów pomiarowych oraz elastyczność podczas zmian strategii pomiarowych.

Korzyści:

 • szybkie i łatwe programowanie kształtów pryzmatycznych,
 • tryb nauczania cyklu pomiarowego daje dużą elastyczność,
 • łatwość przechodzenia pomiędzy trybem zautomatyzowanym a trybem nauczania cyklu pomiarowego.
Import CAD PowerInspect
Import neutralnych formatów CAD

Import plików w formacie : IGES, STEP, VDA-FS oraz STL

Import plików CAD  z programów zewnętrznych

Import plików z innych programów CAD np. Siemens NX, CATIA

Współpraca sprzętowa PowerInspect
Ręczne maszyny pomiarowe

Możliwość połączenia z ręcznymi urządzeniami, takimi jak ramiona pomiarowe

Pomiar bezstykowy

Możliwość połączenia z urządzeniami bezstykowymi, takimi jak głowica laserowa czy urządzenia optyczne

Zautomatyzowany proces pomiarowy

Możliwość prowadzenia pomiarów na maszynach typu CNC/DCC CMM oraz sondami pomiarowymi

Tworzenie mapy błędów dla maszyn CMM

Możliwość opracowania mapy błędów, w celu identyfikacji niedokładności konstrukcji maszyn

Użycie dwóch urządzeń pomiarowych

Możliwość jednoczesnego podłączenia dwóch ręcznych urządzeń pomiarowych, takich jak ramię pomiarowe i głowica laserowa

Kalibracja sondy pomiarowej

Możliwość kalibracji sondy obrabiarkowej na obrabiarce CNC

Pomiary na maszynie (OMV)

Możliwość prowadzenia wieloosiowych pomiarów bezpośrednio na maszynie CNC

Pomiary na urządzeniach z dwoma kolumnami

Możliwość połączenia z automatycznym urządzeniem inspekcyjnym wyposażonym w dwie kolumny

Import/Eksport PowerInspect
Import pliku CAD

Możliwość importu pojedynczego modelu CAD

Import złożeń w formacie CAD

Możliwość importu modeli oraz złożeń

Eksport do plików CAD

Możliwość eksportu zmierzonych cech jako pliki CAD

Eksport chmury punktów

Możliwość eksportu chmury punktów do formatów ASCII/STL/siatki trójkątów

Pomiar elektrody

Możliwość importu i aktualizacji plików .trode, w celu dokonania pomiarów elektrody

Ogólne PowerInspect
Elementy geometryczne

Możliwość tworzenia elementów geometrycznych przez ich wybór z modelu CAD

Połączenie z laserem

Możliwość połączenia z urządzaniami do skanowania laserowego, w czasie rzeczywistym

Powtarzalne pomiary

Możliwość tworzenia i użycia jednego szablonu do przeprowadzenia pomiarów kilku części

Tworzenie chmury punktów/ STL

Możliwość tworzenia chmury punktów oraz jej eksport do pliku .stl

Symulacja sondy/maszyny

Możliwość przeprowadzenia symulacji sondy/maszyny w widoku CAD

Automatyczny pomiar partii

Możliwość pomiaru pełnego cyklu produkcyjnego lub danej partii komponentów

Dopasowanie PowerInspect
Dopasowanie geometryczne (PLP)

Możliwość tworzenia dopasowania opartego o płaszczyznę, punkt i linię (PLP)

Swobodne dopasowanie

Możliwość tworzenia dopasowania opartego o określone punkty powierzchni

Dopasowanie RPS

Możliwość tworzenia dopasowania przy użyciu cech geometrycznych RPS (Systemu Punktów Referencyjnych), w celu ograniczenia obrotów osi i transpozycji

Najlepsze dopasowanie

Możliwość użycia zmierzonych powierzchni do zoptymalizowania wyrównania modelu CAD do mierzonej części

Bazy

Możliwość wyświetlania położenia mierzonych przedmiotów, w stosunku do określonego punktu

Kontrola geometryczna PowerInspect
Pomiar cech geometrycznych

Możliwość pomiaru cech 2D i 3D

Cechy konstruowane

Możliwość tworzenia elementów przy użyciu istniejących geometrii referencyjnych (np. układów współrzędnych, płaszczyzn, linii)

Wymiarowanie

Tworzenie i wyświetlanie pomiarów jako wymiarów

Tolerowanie i wymiarowanie geometryczne (GD&T)

Możliwość dodawania tolerancji i wymiarowania geometrycznego do sekwencji inspekcji

Tworzenie cechy z punktów

 

Inspekcja CAD PowerInspect
Pomiar powierzchni

Kontrola powierzchni w oparciu o analizę punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD

Pomiar krawędzi

Kontrola granicy powierzchni

Pomiar przekrojów

Możliwość pomiaru przekrojów poprzecznych poprzez definiowanie płaszczyzny wzdłuż której ma być prowadzony pomiar

Rastrowy pomiar powierzchni

Możliwość tworzenia wzoru pomiarowego używanego przy pomiarach powierzchni

Raportowanie PowerInspect
Etykiety

Możliwość dodawania etykiet do pomiarów

Raporty jednostronne

Możliwość tworzenia zwięzłych jednostronicowych raportów

Pełny raport

Możliwość tworzenia pełnego tabelarycznego raportu

Statystyczna kontrola procesu (SPC)

Możliwość uzyskania wyników na potrzeby statystycznej kontroli procesu

 

 

 

 

Więcej o Fusion 360 with PowerInspect ⇒