Strona główna / Nowości w PowerMill 2020

Nowości w PowerMill 2020

PowerMill zapewnia zaawansowane narzędzia do 3- oraz 5-osiowego programowania, ułatwiające produkcję skomplikowanych części. PowerMill 2020 skupia się na poprawie szybkości programowania oraz polepszeniu efektywności wybranych strategii obróbczych.

Szybsze przeliczanie ścieżki

W PowerMill 2020 znaczny nacisk położono na optymalizację szybkości obliczania ścieżek narzędzi oraz symulacji ViewMill. Niektóre ścieżki są obliczane nawet 67% szybciej, a prędkość przeprowadzenia symulacji ViewMill wzrosła o 33%. Dodatkowo PowerMill 2020 lepiej wykorzystuje wiele rdzeni procesora przy obliczaniu dobiegów i połączeń.

Ulepszenia dotyczące weryfikacji

W PowerMill 2020 znacząco usprawniono weryfikację połączeń ścieżek narzędzia. Zweryfikowane połączenia ścieżek są zapisywane już w trakcie weryfikacji, w związku z czym nie ma konieczności ich ponownej weryfikacji w programie NC, podczas ładowania projektu.

Ulepszenia dotyczące ścieżek narzędzia

Strategia „Obróbka wykańczająca stromych naroży” została udoskonalona o możliwość zmiany kolejności ścieżek narzędzi tak, aby naroża były obrabiane od dołu do góry. Taki rodzaj obróbki może zminimalizować wibracje narzędzia i tym samym zapewnić lepsze wykończenie powierzchni.

Automatyczne zaokrąglenia krawędzi

W PowerMill 2020 istnieje możliwość automatycznego zaokrąglenia krawędzi modelu przed jego obliczeniem dla wybranych strategii obróbczych. Funkcja ta może pomóc w ograniczeniu ostrych zakrętów w narożach wewnętrznych i tym samym zapewnić jeszcze lepsze wykończenie powierzchni.