Strona główna / Aktualności / Nowości w  Tebis 4.1 R5

Szybki, wygodny i wysoce zautomatyzowany

Szybsze procesy, prostsza obsługa, większa automatyzacja, większa elastyczność, wysoka jakość, ulepszona technologia szablonów – Tebis 4.1 Release 5 zapewnia wiele nowych i ulepszonych funkcji, a także zoptymalizowane przepływy procesów, które pomogą Ci szybciej osiągnąć cele w codziennej pracy. Tebis CAD, Tebis CAM i prawdziwa produkcja zbliżają się do siebie jeszcze bardziej.

Przegląd korzyści:

– znacznie krótszy czas programowania CAM,
– szybsze osiąganie lepszych wyników,
– programiści CAM mogą szybciej reagować na zmiany,
– bezpieczniejsza produkcja i programowanie CAM,
– możliwość szybszego przeszkolenia nowych pracowników.

CAD – Projektowanie 3D

Łatwe tworzenie tekstu dzięki ulepszonym wskazówkom dla użytkownika

Nowa funkcja „Utwórz tekst jako krzywą” może być używana do szybkiego i łatwego umieszczania tekstu na dowolnie ukształtowanych krzywych lub łukach. Tekst może być dowolnie sformatowany, który poźniej można szybko modyfikować.

Łatwe zastępowanie obiektów

Obiekty parametryczne, takie jak układy osi i obiekty geometryczne, które są wykorzystywane przez inne obiekty, można teraz szybko i łatwo zastąpić innymi obiektami. W funkcji można wybrać określone obiekty lub grupy obiektów.

Obiekt oryginalny

Wszystkie obiekty zależne zostały zastąpione

Tylko wewnętrzny kontur został zastąpiony

CAD – Projekt elektrody

Przegląd nowych projektów: wszystkie informacje w jednym miejscu

Wszystkie istotne informacje dotyczące elektrod można teraz wyświetlić w zoptymalizowanym przeglądzie projektu. Można zobaczyć, czy niezbędne programy frezowania oraz ścieżki pomiarowe i erozyjne zostały całkowicie wygenerowane, można sprawdzić dokumentację NC, a także pokazywać i ukrywać poszczególne elementy, takie jak części elektrod i ścieżki pomiarowe – wszystko to w jednym oknie, dla lepszego przeglądu.

CAM – przetwarzanie danych

Szybkie i łatwe generowanie gładkich krzywych środkowych

Funkcja „Koloruj promienie i twórz krzywe środkowe” została całkowicie zmieniona. Wysokiej jakości styczne krzywe środkowe, które są potrzebne  np. do hartowania laserowego, mogą teraz być generowane bardzo wygodnie i szybko. Ręczne prace przygotowawcze zostały znacznie zredukowane.

CAM – Wiercenie 

Nowa funkcja wiercenia w toczeniu – ogromny plus dla firm zajmujących się obróbką produkcyjną

Ścieżki narzędzia do centrowania, pogłębiania, rozwiercania i gwintowania mogą być teraz używane również ze specjalną funkcją wiercenia w toczeniu. Specyficzne cykle NC nie są uwzględniane w wyjściowym NC.

CAM – Frezowanie

Wysoce zautomatyzowana obróbka resztek materiału

Nowa funkcja „Obróbka resztek materiału” rozpoznaje w szczególności specyficzne obszary występowania resztek materiału tzn. w zaokrągleniach, narożach i zagłębieniach, a także automatycznie dzieli te obszary. Obszary, które będą obrabiane w kolejnym NCJob, są automatycznie przenoszone. Poszczególne obszary zostają sortowane i generowane są optymalne ścieżki połączeń – wszystko całkowicie automatycznie. Daje to możliwość uzyskania najlepszych wyników, bez konieczności ingerencji użytkownika.

Bezpieczna 5-osiowa symultaniczna obróbka zgrubna

Wysokiej jakości 5-osiowe symultaniczne ścieżki narzędzia do wtórnej obróbki zgrubnej, z użyciem frezów kulistych, mogą być teraz szybko i łatwo zaprogramowane.

Można stworzyć 3-osiowy program obróbki zgrubnej, a następnie przekształcić go w 5-osiową obróbkę symultaniczną z aktywnym trybem „Symultaniczne unikanie” – optymalne kierunki pochylenia zostaną określone automatycznie. Ścieżki narzędzia są sprawdzane pod kątem kolizji, a także uwzględniany jest aktualny półfabrykat. Opcja jest szczególnie użyteczna do wykonywania głębokich wgłębień, przy użyciu możliwie najkrótszych narzędzi, w miękkich materiałach np. przy obróbce elektrod. Kierunek nachylenia można interaktywnie regulować w zależności od potrzeb np. poprzez rozmieszczanie wektorów.

Szybka obróbka 2.5D z różnymi naddatkami

W obróbce 2.5D, w NC Job, można teraz bardzo wygodnie przypisać różne naddatki.
Przykładowo, w trybie „ignorowanie powierzchni ukrytych” można przydzielić większy naddatek dla przylegających powierzchni chronionych niż dla powierzchni płaskich i konturowych, które mają być obrabiane – bez wpływu na generowanie ścieżek. Kontrola narzędzia jest wykonywana z naddatkiem dla powierzchni obróbkowych, natomiast naddatek dla sąsiednich powierzchni chronionych jest pomijany. Zapewnione jest maksymalne bezpieczeństwo tzn. przy obliczaniu ścieżek łączących naddatek dla powierzchni chronionych jest uwzględniany.
Programowanie z różnymi naddatkami jest również bardzo proste: wystarczy wskazać tylko wybrany element, a system zajmuje się resztą.
Ta procedura jest szczególnie zalecana przy obróbce dużych odkuwek w produkcji matryc, w połączeniu z automatyczną obróbką elementów.

CAM – Automatyzacja

Zmień cechę w sposób wygodny i elastyczny
Funkcje „Utwórz grupę cech” i „Wytnij cechy” zostały całkowicie zmienione. Ponieważ grupy i cięcia cech są teraz parametryczne, praca z nimi stała się bardzo elastyczna. Można usuwać lub dodawać pojedyncze cechy do grupy. Można również zmienić sekwencję obróbki dla zgrupowanych lub wyciętych cech jednym kliknięciem myszy. Czas programowania jest znacznie krótszy.

Szybka i łatwa modyfikacja NCJobs bez konieczności ponownego obliczania

Powierzchnie, narzędzia i maszyny mogą być teraz szybko i łatwo zamieniane, nawet po obliczeniu NC, przy zachowaniu wszystkich ścieżek narzędzia. Czas programowania stał się znacznie krótszy. Użytkownik nadal zachowuje pełną kontrolę. Dla krytycznych zmian geometrycznych można zdefiniować, czy oryginalne i zmodyfikowane elementy mają być porównywane pod kątem równoważności geometrycznej, czy też z określoną tolerancją. Na podstawie wyników można samodzielnie zdecydować, czy zadanie NCJob powinno zostać zresetowane czy nie.

Zmiany maszyn (z danej grupy technologicznej) są również możliwe bez ponownego przeliczania, lub z aktywnym unikaniem kolizji głowicy.

Ulepszona analiza geometrii w obróbce z elementami o dowolnym kształcie

W Tebis, cała część może być analizowana pod kątem jej właściwości geometrycznych. Elementy geometryczne, które mogą być wytwarzane za pomocą standardowych sekwencji produkcyjnych (NCSets) są automatycznie powiązane z odpowiednimi cechami.
Analiza geometrii została teraz rozszerzona – limit minimalnego promienia wewnętrznego może być również zapisany w NCSet dla elementów o dowolnym kształcie, a średnica nominalna jest przypisana specjalnie dla danego narzędzia. Kluczową zaletą jest wykluczenie tych geometrii w identyfikacji cechy, które nie mogą być frezowane, ponieważ promienie narożników są zbyt małe i zamiast tego powinny być np. erodowane.

Poza tym granica ta może być wykorzystana do szybkiego wyszukiwania narzędzi na podstawie zmiennych opisów narzędzi. Wybierane są tylko te narzędzia, które dokładnie pasują do geometrii. Oszczędza to użytkownikowi wiele czasu, ponieważ przy wyborze narzędzi nie jest już konieczna ręczna ingerencja.

CAM – toczenie

Możliwość dokładnej reprezentacji narzędzi (1:1) w bibliotece narzędzi

Opcje wyboru standardowych referencji dla narzędzi tokarskich zostały znacznie rozszerzone. Świat cyfrowy i rzeczywisty zbliżają się do siebie. Wszystkie referencje i sektory referencyjne, które można wybrać w sterowaniu, są również reprezentowane w cyfrowej bibliotece narzędzi. Każde odniesienie może być zapisane jako odniesienie standardowe dla odpowiedniego narzędzia obróbczego.

Dla programistów CAM oznacza to większą elastyczność i uproszczoną obsługę. Referencja standardowa jest automatycznie stosowana do NCJob. Odniesienie może być również później dopasowywane w NCJob w zależności od potrzeb. Sektor może być również określony niezależnie od geometrii frezu, szczególnie w przypadku narzędzi specjalnych, takich jak narzędzia guzikowe.

Kolejną ważną zaletą jest odniesienie narzędzia, które można teraz przedstawić także w trybie „Pozycja pomiarowa” – tzn. w taki sposób, w jaki narzędzia są przedstawiane w sterowaniu maszyny. Sterowanie oblicza automatycznie wynikającą z tego referencję narzędzia przy obróbce nachylonej.

Również ustawiacz narzędzi odnosi ogromne korzyści z tych rozszerzeń, ponieważ wszystkie niezbędne informacje są zapisane w dokumentacji NC oraz w oprogramowaniu CAD/CAM. Oznacza to, że może on natychmiast zobaczyć, jak ustawić narzędzie w pozycji zerowej.

Łatwa obróbka zgrubna półwyrobu i efektywne definiowanie obszarów 

Nowa strategia „Komponent do toczenia wstępnego” może być teraz wykorzystana do szybkiego i łatwego generowania ścieżek narzędzi dla cięć wzdłużnych i czołowych. Wszystko, co musisz zrobić, to określić część – punkt początkowy jest automatycznie określany na odpowiedniej stronie półfabrykatu, uwzględniając orientację frezu.

Podczas obróbki zgrubnej konturów, można również zdefiniować obszary do obróbki dla optymalnych ruchów poprzecznych i osiągnąć bardziej precyzyjne wyniki. Teraz granice mogą być również tworzone równolegle do osi głównych za pomocą kilku kliknięć myszką. Odpowiednie specyfikacje mogą być zintegrowane w szablonie NCJob dla automatycznego programowania CAM.

CAM – Planowanie pracy

Całkowicie automatyczne ustawianie elektrod

Obrabiany przedmiot i urządzenia mocujące mogą być bezpiecznie i automatycznie pozycjonowane na stole maszyny w oparciu o wstępnie skonfigurowane punkty. Przy mocowaniu elektrod działa to nawet w pełni automatycznie i uwzględnia uchwyt. Znacznie skraca to prace programistyczne. Poszczególne elementy można później szybko i łatwo wymienić.

Więcej o oprogramowaniu Tebis ->

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami!

Dział Handlowy

Dział Techniczny