Strona główna / Oprogramowanie / Fusion 360 with PowerInspect

Oprogramowanie Autodesk® PowerInspect ® sprawia, że kontrola złożonych powierzchni swobodnych jest prosta na każdym urządzeniu pomiarowym. To odpowiednie narzędzie do pracy z jednym interfejsem na wszystkich urządzeniach.

PowerInspect to rozwiązanie do kontroli jakości opartej na modelach CAD, współpracujące z wieloma rodzajami urządzeń. PowerInspect dostępny jest w pakiecie Fusion 360 with PowerInspect. Dzięki subskrypcji Fusion 360 with PowerInspect zyskujesz dostęp do pakietu PowerInstepct w wersji Ultimate, Fusion 360, Fusion 360 — Machinign Extension, Fusion 360 – Team oraz HSMWorks.

pi

Czy stajesz w obliczu takich wyzwań?

 • Praca z modelami pochodzącymi z różnych systemów CAD.
 • Złożone części z powierzchniami o dowolnych kształtach.
 • Różne rodzaje oprogramowania na różnych sprzętach.
 • Elastyczne lub delikatne części.
 • Operatorzy, którzy nie są w stanie pracować na każdym rodzaju sprzętu.
 • Sprawdzanie przyrządów i uchwytów.
 • Montaż części i ich wyrównywanie.
 • Optymalizacja i kontrola procesu.
 • Znalezienie optymalnego rozkładu przygotówki dla odlewanych lub kutych części.
 • Przerabianie części po zdjęciu jej z maszyny.
 • Minimalizowanie przestojów w pracy oraz kosztów, podczas przeprowadzania kontroli dużych części.

10 powodów, dla których warto wybrać PowerInspect

 1. Jedno rozwiązanie dla szerokiej gamy sprzętu do kontroli.
 2. Krótka krzywa uczenia się.
 3. Intuicyjne programowanie CAD.
 4. Zaawansowane możliwości czytania CAD.
 5. Wbudowane kreatory i strategie pomiarowe.
 6. Informacja zwrotna, wyświetlona na ekranie dla każdego mierzonego punktu.
 7. Symulacja ścieżki sondy i sprawdzanie kolizji.
 8. Integracja projektowania i produkcji.
 9. Raportowanie dostępne po pojedynczym kliknięciu.
 10. Raportowanie graficzne z wykorzystaniem tekstu i obrazów.

Wykorzystanie oprogramowania w przemyśle

PowerInspect Ultimate wspiera pomiary laserowe, kontrolę geometryczną, raportowanie oraz ręczne urządzenia pomiarowe, pomiar elektrod, pomiary na maszynie (OMV) oraz zautomatyzowany proces pomiarowy.

Kontrola geometryczna

Funkcja pozwoli ci na szybkie i proste pomiary cech geometrycznych.

Kontrola geometryczna w PowerInspect pozwala na pomiar cech 2D i 3D. PowerInspect pozwala na szybkie i proste pomiary cech geometrycznych z lub bez udziału modelu CAD. Wykrywanie cech przyspiesza proces pomiarowy. Użytkownik ma jedynie za zadanie wskazać odpowiednie punkty, a oprogramowanie wykryje rodzaj cechy oraz nada jej odpowiednie wartości, bezpośrednio z modelu CAD.

Raportowanie

Funkcja pozwala na generowanie przejrzystego i czytelnego raportu pomiarowego.

Raportowanie w PowerInspect to automatyczne generowanie przejrzystego i czytelnego raportu pomiarowego. Może on zostać wzbogacony o kolejne widoki części, prezentujące ważne informacje wymiarowe oraz graficzne bazujące na modelu 3D. Oprogramowanie umożliwia przygotowanie zarówno zwięzłych raportów na pojedynczych stronach, jak i tych wielostronnicowych, graficznie rozbudowanych, zawierających opisy i adnotacje dla odbiorców końcowych.

Ręczne urządzenia pomiarowe

Łatwe w obsłudze narzędzie wspomagające ręczny pomiar.

PowerInspect obsługuje wszystkie ręczne urządzenia pomiarowe, takie jak np. ramiona pomiarowe oraz ręczne maszyny CMM. PowerInspect to zaawansowane rozwiązanie do kontroli jakości pozwalające na intuicyjne przygotowanie planu pomiarowego. Oprogramowanie posiada zautomatyzowane strategie do kontroli geometrii CAD. PowerInspect Standard umożliwia import pojedynczych plików w neutralnych formatach CAD.

Pomiar bezstykowy

Funkcja ta umożliwia połączenie z głowicami laserowymi oraz urządzeniami optycznymi.

PowerInspect umożliwia pomiar bezstykowy poprzez połączenie z głowicami laserowymi oraz urządzeniami optycznymi. PowerInspect Premium pozwala na import pojedynczych modeli oraz złożeń, w neutralnych formatach CAD oraz plików pochodzących z programów zewnętrznych.

Pomiar bezstykowy w PowerInspect umożliwia inspekcję modeli CAD za pomocą skanera laserowego na ramieniu pomiarowym. Umożliwia również pobieranie danych z urządzenia bez użycia modelu CAD oraz ich eksport w formacie .STL do innego programu CAD.

Pomiar powierzchni

Analiza punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD.

PowerInspect Premium umożliwia pomiar powierzchni w oparciu o analizę punktów oraz porównanie jej z wartościami nominalnymi modelu CAD.

PowerInspect umożliwia kontrolę powierzchni oraz otrzymanie wyników zgodnych z modelem CAD, w czasie rzeczywistym. Kolorowe punkty informują o odchyleniu pomiarów od wartości nominalnej. Dzięki temu użytkownik otrzymuje informację o zgodności mierzonego elementu, a także czytelny i zrozumiały raport pomiarowy.

Pomiar elektrod

Funkcja umożliwiająca skrócenie czasu wytwarzania i efektywna kontrola elektrod.

PowerInspect Ultimate umożliwia pomiar elektrod. Daje możliwość importu i aktualizacji plików .TRODE, w celu dokonania inspekcji. Funkcja ta jest rozwiązaniem, które znacznie skraca czas oraz zmniejsza koszty wytwarzania elektrod.

PowerInspect Ultimate skrócenie czasu i zwiększenie dokładności konfiguracji – automatyczne ustawienia elektrod przy użyciu danych pochodzących z przeprowadzonych pomiarów oraz funkcji służących do wyrównywania elementów, w celu rekalkulacji bazy. Obliczenia wykonywane przez oprogramowanie, eliminują czasochłonne próby oraz minimalizują ryzyko błędów.

Pomiary na maszynie (OMV)

Funkcja umożliwia pomiar elementów bezpośrednio na obrabiarce za pomocą sondy.

Pomiary na maszynie (OMV) w PowerInspect umożliwiają kontrolę skomplikowanych kształtów i geometrii bezpośrednio na obrabiarce, za pomocą sondy. Pomiary sondą pozwalają kontrolować tolerancje wymiarów pomiędzy procesami oraz po skończonej obróbce.

Weryfikacja na maszynie pozwala mierzyć elementy, podczas gdy są one nadal w obrabiarce, zmniejszając potrzebę przenoszenia części pomiędzy obrabiarką i CMM. Moduł pomiary na maszynie (OMV) umożliwia mierzenie komponentów przy użyciu sondy, jej kalibrację a także symulację.

Zautomatyzowany proces pomiarowy

Funkcja pozwala na kontrola skomplikowanych kształtów na maszynach współrzędnościowych CNC/DCC.

Zautomatyzowany proces pomiarowy służy do kontroli skomplikowanych kształtów i geometrii na maszynach współrzędnościowych CNC/DCC. Umożliwia skanowanie w trybie offline, symulację sondy oraz wykrywanie kolizji.

Sekwencje pomiarowe są tworzone szybko za pomocą inteligentnego kursora, który automatycznie zaznacza cechy geometryczne z modeli CAD, za pomocą jednego kliknięcia. Zautomatyzowany proces pomiarowy to najlepsze praktyki i elastyczność. Dzięki oferowaniu sprawdzonych strategii pomiarowych, które mogą być modyfikowane zgodnie z życzeniem użytkownika, wszystkie zadania pomiarowe dla geometrycznych i swobodnych powierzchni realizowane są w prosty sposób.

Więcej  o funkcjach Fusion 360 with PowerInspect ⇒