Fusion 360 with PowerMill Standard wspiera frezowanie 3-osiowe i 3+2 skomplikowanych części.

Program PowerMill Standard® jest dostępny w subskrypcji specjalnego pakietu Fusion 360 with PowerMill Standard, dzięki której zyskujesz dostęp do pakietu PowerMill Standard, Fusion 360, Fusion 360 — Machinign Extension, Fusion 360 – Team oraz HSMWorks.

Programy w pakiecie Fusion 360 with PowerMill Standard:

PowerMill Standard

Oprogramowanie Autodesk PowerMill  to zaawansowane narzędzie wspierające programowanie frezowania 3-osiowego i 3+2 skomplikowanych części.

Manufacturing Extension

Manufacturing Extension pozwala na zwiększenie szybkości pracy dzięki automatyzacji, przy jednoczesnej poprawie kontroli nad maszynami i procesami.

Fusion 360 – Team

Fusion 360 – Team pozwala na usunięcie ograniczeń tradycyjnych procesów projektowania i produkcji, dzięki wykorzystaniu nowoczesnego środowiska współpracy.

Fusion 360

Fusion 360 przyspiesza kształtowanie pomysłów, pozwala wyeliminować problemy z komunikacją z zespołami inżynieryjnymi i przekształcać koncepcje w produkty przynoszące zyski.

HSMWorks

HSMWorks umożliwia wykorzystanie funkcji frezowania 2,5- do 5-osiowego, toczenia i obsługi tokarko-frezarek w oprogramowaniu CAD, w celu skrócenia czasu pracy i ograniczenia konieczności wprowadzania poprawek.

Funkcje Fusion 360 with PowerMill Standard:

Frezowanie 3-osiowe w PowerMill jest wiodącym na rynku rozwiązaniem do programowania obróbki skomplikowanych powierzchni 3D. Szeroka gama strategii obróbki 3D pozwala osiągnąć lepsze wykończenie powierzchni, w możliwie najkrótszym czasie obliczeniowym.

PM-3-axis_p

Unikalne technologie, takie jak wielowątkowość i przetwarzanie w tle w PowerMill, dają w pełni wykorzystać posiadany sprzęt komputerowy. Przetwarzanie w tle pozwala na organizację działań bez oczekiwania na obliczenie ścieżki narzędzia. Wielowątkowość zaś zmniejsza czas programowania. Dostajemy zatem więcej czasu na skrawanie i mniej czekania na obliczenie ścieżki narzędzia.

Frezowanie 3-osiowego w PowerMill to przede wszystkim:

 • Szybkość: minimalizacja czasów obliczeniowych, dzięki wsparciu 64-bitowym, wielowątkowości oraz przetwarzaniu w tle.
 • Niezawodność: wykrywanie i unikanie kolizji.
 • Łatwość w użyciu: szybkie programowanie nawet najbardziej skomplikowanych części 3-osiowych, w możliwie najkrótszym czasie.
 • Optymalizacja: modyfikacja ścieżek narzędzia z zaawansowaną technologią edycji toru narzędzia w celu osiągnięcia założeń.
 • Automatyzacja: automatyzacja codziennej pracy przy użyciu makr i szablonów.

Frezowanie 3+2 w PowerMill umożliwia obracanie narzędzia z pozycji pionowej do pozycji pod kątem, co nie tylko poprawia warunki cięcia, ale także pozwala na dotarcie do trudno dostępnych obszarów obrabianego komponentu.

powermill-32-programming-large-1152x648

Intuicyjny interfejs użytkownika ułatwia generowanie ścieżek, pozwalając maszynie na obróbkę części w sposób bardziej agresywny, skracają czas cyklu oraz poprawiając wykończenie powierzchni.

Frezowanie 3+2 to indeksowana 5-osiowa obróbka w PowerMill. Pozwala użytkownikowi na ustawienie jednego lub więcej kierunków osi narzędzia poprzez indeksowanie osi obrotowych.

Zalety frezowania 3+2 w PowerMill:

 • Bardziej dynamiczna obróbka części
 • Redukcja czasu cyklu
 • Ulepszone wykończenie powierzchni
 • Tworzenie ścieżek narzędziowych 3+2

Działanie modułu 3+2 polega na wykorzystaniu dwóch osi obrotowych, w celu pochylenia narzędzia. PowerMILL umożliwia obniżanie głowicy wraz z pochylonym narzędziem, ułatwiając dostęp do obrabianej powierzchni. Dobre wykończenie powierzchni oraz dokładne wymiary można osiągnąć poprzez zastosowanie krótszych narzędzi oraz wyższych prędkości z mniejszymi wychyleniami narzędzia. Frezowanie 3+2 w PowerMILL to: krótsze ruchy narzędzi oraz czasu cyklu, mniej linii kodu programu NC oraz mniej konfiguracji, a także możliwość użycia sztywniejszego narzędzia tnącego niż byłoby to dopuszczalne w konwencjonalnej obróbce 3 osiowej.

Frezowanie z toczeniem w PowerMill  to funkcja umożliwiająca wykonywanie operacji toczenia dla  5-osiowych frezarko-tokarek. Pozwala na automatyczne tworzenie profili obrotowych z zaimportowanego CAD, w celu uzyskania właściwego modelu przygotówki.

t_2

Moduł „Frezowanie z toczeniem” umożliwia obróbkę profilową, rowkowanie, wytaczanie oraz obróbkę powierzchni czołowych. Zebrać precyzyjne specjalne tokarki i użyć do tworzenia ścieżek narzędzia zgrubnego i wykańczającego oraz programów NC. Użycie specjalistycznych narzędzi do toczenia pozwala na tworzenie zgrubnych i wykańczających ścieżek narzędzia i programów NC.

Zalety modułu Frezowania z toczeniem:

 • możliwość edycji ścieżki narzędzia np. zmiana kolejności ścieżek i ograniczeń bez konieczności ponownego przeliczania,
 • możliwość edycji punktów początkowego i końcowego ścieżki narzędzia w celu prawidłowego jej przebiegu,
 • wykrywanie kolizji obejmujące przygotówkę, narzędzia, obrabiany model oraz maszynę
 • możliwość tworzenia operacji toczenia dla 5-osiowych frezarko-tokarek w celu efektywniejszego ich wykorzystania.

Symulacja i wykrywanie kolizji w PowerMill to funkcje pomagające użytkownikowi w szybkim wykrywaniu potencjalnych błędów. Wczytaj model 3D swojej maszyny do PowerMill i wykorzystaj go do przeprowadzenia symulacji wysokowydajnych i wieloosiowych ścieżek narzędziowych.

PowerMill Standard oferuje szeroki zakres funkcjonalności do ochrony obrabiarek:

 • Symulację ścieżki narzędzia.
 • Symulację maszynową.
 • Wykrywanie kolizji narzędzia.
 • Symulacja ubytkowa.

Korzyści modułu symulacji i wykrywaniu kolizji:

 • Ochrona obrabiarki przed uszkodzeniami.
 • Bezpieczniejsza obróbka skomplikowanych części.
 • Mniej przestojów i mniejsze opóźnienia produkcyjne.
 • Redukcja odpadów i obniżenie kosztów magazynowych.
 • Eliminacja nieoczekiwanych ruchów maszyny.
Import CAD PowerMill Standard
Import neutralnych formatów CAD

Import plików w formacie : IGES, STEP, VDA-FS oraz STL

Import plików CAD  z programów zewnętrznych

Import plików z innych programów CAD np. Siemens NX, CATIA

Programowanie CAM PowerMill Standard
Frezowanie 2.5D

Możliwość tworzenia podstawowych operacji do obróbki otworów, kieszeni, szczelin i innych cech 2D

Frezowanie z toczeniem

Możliwość tworzenia operacji toczenia dla 5-osiowych frezarko-tokarek

3-osiowa obróbka zgrubna HSM

Tworzenie obróbki zgrubnej HSM oraz obróbki resztek

3-osiowa obróbka wykańczająca

Możliwość tworzenia wszystkich 3-osiowych ścieżek wykończających (z wyłączeniem obróbki żeber)

Edycja ścieżki narzędzia w obróbce 3-osiowej

Możliwość edycji ścieżek narzędzia (np. ograniczanie, zmiana kolejności ścieżek) po ich przeliczeniu, w celu pełnej kontroli procesu frezowania

Frezowanie 5-osiowe indeksowane (3+2)

Możliwość tworzenia indeksowanej obróbki 5-osiowej poprzez wykorzystanie dodatkowych osi obrotowych maszyny

Współpraca projektowa PowerMill Standard
Makra i szablony zdefiniowane przez użytkownika

Możliwość tworzenia spersonalizowanych makr i szablonów

Karta technologiczna

Możliwość udostępniania kluczowych informacji poprzez elektroniczne karty technologiczne

Baza narzędzi

Możliwość tworzenia bazy narzędzi oraz oprawek

Shared Views (tylko w subskrypcji)

Wysyłanie projektów PowerMill do podglądu swoim współpracownikom za pomocą linku do przeglądarki WWW

Autodesk Drive (tylko w subskrypcji)

Możliwość zapisu projektu PowerMill do swojej indywidualnej chmury danych Autodesk i dzielenia się nimi ze swoimi współpracownikami

Fusion Production (tylko w subskrypcji)

Wysyłanie głównych danych CAM do platformy Fusion Production w celu śledzenia postępów prac, planowania harmonogramów zleceń i nadzoru nad obrabiarkami CNC w oparciu o platformę chmurową

Symulacja i wykrywanie kolizji PowerMill Standard
Symulacja ścieżki narzędzia

Możliwość przeprowadzenia symulacji pracy narzędzia wzdłuż utworzonych trajektorii

Symulacja maszynowa

Możliwość przeprowadzenia symulacji maszynowej z wykorzystaniem modelu 3D maszyny CNC

Wykrywanie kolizji narzędzia

Wykrywanie podcięć i miejsc potencjalnie niebezpiecznych pomiędzy oprawką a materiałem

Symulacja ubytkowa

Tworzenie symulacji ubytkowej za pomocą funkcji ViewMill

Więcej o Fusion 360 with PowerMill  ⇒