Rozwiązania CAD/CAM/CAQ w produkcji „Marine”? Dowiedz się jak programy firmy Autodesk, czyli Fusion 360 with PowerInspect oraz Fusion 360 with PowerMill  mogą usprawnić procesy obróbcze!

Kadłuby, pokłady i inne elementy łodzi muszą być obrabiane za pomocą maszyn CNC ze względu na grubość i wytrzymałość materiału z włókna szklanego. Obróbka ręczna zajmuje zbyt dużo czasu, i nie miałoby to pozytywnego wpływu na zdrowie i bezpieczeństwo pracowników.

Ze względu na długość produkowanych elementów kompozytowych (nawet do klikunastu metrów), są one trudne do precyzyjnego ustawienia i zabazowania. Tak więc uruchamianie standardowych programów powodowałoby nieprecyzyjną obróbkę w nieodpowiednich miejscach obrabianego przedmiotu.

Problemy te rozwiązują pakiety programów Autodesk Fusion 360 with PowerInspect oraz Autodesk Fusion 360 with PowerMill Ultimate.

Autodesk Fusion 360 with PowerInspect oferuje funkcjonalność weryfikacji na obrabiarce (OMV – On Machine Verification). Dzięki tej funkcjonalności pomiar realizowany jest na maszynie CNC w  oparciu  o  plan  pomiarowy  możliwy  do  wykorzystania  również  podczas  kontroli  ostatecznej  produktu  prowadzonej  na maszynach typu CMM. O wyjątkowości i unikatowości rozwiązania świadczy również to, że Fusion 360 with PowerInspect pozwala na zwiększenie pewności  prowadzonego  pomiaru  poprzez  redukcję  powtarzalnych  błędów  układu  kinematycznego  obrabiarki  i  sondy.  Error Maping  realizowany  jest  dla  maszyn  CNC  w  oparciu  o  wielokrotny  i  wieloosiowy  pomiar  wzorca.  Wynikiem  prowadzenia kontroli międzyoperacyjnej na maszynach CNC jest uzyskanie informacji o prawidłowości prowadzenia procesu obróbczego, a dodatkowym atutem jest fakt braku konieczności ponownego bazowania detalu do  ponownej obróbki (jak ma to miejsce po kontroli na maszynach typu CMM).

Filmy przedstawiające możliwości PowerInspect OMV:

Z kolei poprawne i precyzyjne ścieżki narzędzi są tworzone w Autodesk Fusion 360 with PowerMill i są generowane i uruchamiane ze zmodyfikowanym układem współrzędnych wyprodukowanym przez PowerInspect.

Dzięki zaawansowanej symulacji maszynowej PowerMill gwarantuje bezpieczeństwo obróbki nawet przy najbardziej niebezpiecznych regionach obróbczych – kliknij tutaj

Bogate możliwości edycji ścieżek narzędzi (kliknij tutaj) pozwalają na idealne dopasowanie i określenie obróbki do obrabianego przez nas przedmiotu.

Złomowanie dużego elementu kadłuba może potencjalnie kosztować tysiące euro, więc części muszą być obrobione prawidłowo i z zachowaniem tolerancji. Dodatkowo ręczna przeróbka części jest czasochłonna i stwarza problemy zdrowotne i związane z bezpieczeństwem, dlatego części muszą być obrabiane poprawnie za pierwszym razem, bez błędów.

Połączenie możliwości programów Autodesk Fusion 360 with PowerInspect oraz Autodesk Fusion 360 with PowerMill Ultimate eliminuje te potencjalnie niebezpieczne sytuacje, przy jednoczesnym zwiększeniu efektywności ogólnego procesu obróbki skrawaniem.

Dzięki zaawansowanym funkcjonalnościom oprogramowania Autodesk użytkownicy zmniejszają liczbę ręcznych kroków i operacji, całkowicie eliminując możliwość pomyłek. Oprócz skrócenia czasu potrzebnego na wyprodukowanie gotowej części, zwiększa się również czas pozostawiania dużych części bez nadzoru na maszynach. Daje to operatorowi maszyny więcej czasu na wykonanie innych zadań, takich jak lepsza dbałość o konserwację maszyny.