Strona główna / Aktualności / Nowości w  Tebis 4.1 R3

Najnowsza wersja programu konsekwentnie kontynuuje motyw „Szybko i wygodnie”, wyznaczony przez Tebis 4.1.

Jako niezawodny hybrydowy system CAD/CAM/CAQ z logiczną i intuicyjną obsługą użytkownika, Tebis stanowi podstawę zautomatyzowanych procesów produkcyjnych.

CAD – parametryczne projektowanie

Wygodna kontrola zmian za pomocą parametrów użytkownika

Każdy zaimportowany zestaw danych CAD musi zostać przygotowany do programowania CAM. Zwykle obejmuje to wiele pojedynczych etapów pracy: np. muszą zostać umieszczone otwory pod systemy mocujące, zaprojektowane powierzchnie zaślepiające, utworzone przygotówki, spozycjonowane urządzenia mocujące i zdefiniowane płaszczyzny wycofania. Te wiele pojedynczych kroków można w Tebis wysoce zautomatyzować za pomocą parametrycznych szablonów CAD. Szablony te można w razie potrzeby rozszerzać i dostosowywać do specyficznych wymagań użytkownika. Użytkownicy mogą nadal być bardzo elastyczni: zmiany, takie jak wybór innego systemu mocowania, można teraz kontrolować bezpośrednio i wygodnie za pomocą parametrów użytkownika w drzewie obiektów.

Wygodna i elastyczna zmiana poszczególnych elementów

Przygotowanie danych łatwych w edycji i zorientowanych na produkcję

Przeniesienie krawędzi okrawania z uwzględnieniem grubości materiału

CAD – projektowanie aktywnych powierzchni

Precyzyjne rezultaty przy okrawaniu głęboko tłoczonych i giętych elementów

Funkcja „Tworzenie krzywych rozwijania” może zostać użyta do szybkiego i łatwego określenia teoretycznie zaprojektowanych krzywych okrawania kołnierzy części głęboko tłoczonych i giętych. Uwzględniona jest grubość materiału komponentu i położenie włókna neutralnego – wynik jest bardzo precyzyjny, i nie występuje konieczność dokonywania ręcznych przeróbek. Jakość wynikowych krzywych odpowiada jakości oryginalnych krzywych.

CAM – automatyzacja

Krótsze czasy programowania dzięki ulepszonej technologii NCJob

Tebis daje możliwość automatycznego zastosowania interaktywnie zdefiniowanych obszarów frezowania z poprzednich zadań NC (NCJobs). Efektem tego jest ograniczenie konieczności ręcznych interwencji w programowaniu CAM i jednoczesne obliczanie całych sekwencji NCJob. Programowanie CAM jest również znacznie uproszczone – można łatwo zarządzać wszelkimi operacjami obróbczymi w kompleksowym szablonie CAM.

Umożliwia to znaczne skrócenie czasów obliczeń, bez potrzeby kalkulacji niepotrzebnych sekwencji (np. obszarów o statusie „Obliczone”).

Automatycznie wykorzystanie interaktywnych zmian w obszarach z poprzednich NCJobs

CAM – wiercenie

Elastyczne użycie frezów specjalnych

Gdy używasz specjalnych, składanych frezów z kilkoma krawędziami skrawającymi, tylko średnica aktywnej krawędzi skrawającej decyduje o tym, czy narzędzie nadaje się do określonego zadania obróbczego. Pozwala to na elastyczne wykorzystanie specjalnych frezów do wiercenia i frezowania gwintów w otworach i okrągłych kieszeniach – niezależnie od średnicy największego obszaru skrawania. Kontrola prawdopodobieństwa uwzględnia także tylko właściwości faktycznie użytego obszaru skrawania.

CAM – frezowanie

Optymalne warunki skrawania obróbek zgrubnych części obrotowo symetrycznych

Realna korzyść dla łączonych operacji toczenia i frezowania: oprócz części cylindrycznych, można teraz obrabiać z wysoką wydajnością części stożkowe, takie jak przenośniki ślimakowe. Narzędzie najpierw obrabia część zgrubnie z maksymalną możliwą głębokością z małym krokiem w dół i dużym posuwem w jednym przejściu. Następnie obrabia resztki materiału od dołu do góry z mniejszą głębokością skrawania – dokładnie do naddatku materiału.  Ta procedura zmniejsza zużycie narzędzi i gwarantuje wysoką wydajność skrawania na obrabiarce. Użytkownik może łatwo zaprogramować operacje obróbek wykańczających za pomocą specjalnej funkcji: zmieniana jest tylko strategia – Tebis zajmie się resztą.

Obróbka zgrubna obrotowo symetrycznych elementów w jednej operacji z dużymi krokami i obróbka wykańczająca z małym krokiem

Bezpieczna obróbka gwintów zewnętrznych

Gwinty zewnętrzne można obecnie wytwarzać w jednym programie NC – uwzględniającym obróbkę trzpienia, fazowanie i podcięcie. Dzięki temu dostępnych jest jeszcze więcej możliwości szybkiego, kompletnego i bezpiecznego programowania ścieżek narzędzi.

Wydajna obróbka płaskich obszarów

Zazwyczaj bardziej opłacalna jest obróbka płaskich powierzchni części już po hartowaniu z mniejszym naddatkiem materiału, niż nie-płaskich obszarów. Na tym etapie z powodzeniem można wykorzystać specjalne narzędzia, jak np. frezy z dużymi płytkami skrawającymi. Dlatego Tebis oferuje nową funkcję, która automatycznie wykrywa typowe płaskie obszary w obrębie wybranych powierzchni części, bez konieczności dalszego jej podziału.

Wydajna obróbka płaskich obszarów

Jednolity rozstaw ścieżek z obróbką wykańczającą ze stałym Z

Ciągła, zautomatyzowana 3-osiowa obróbka wykańczająca

Ciągła, zautomatyzowana 3-osiowe obróbka wykańczająca powierzchni bocznych, obszarów przejściowych i powierzchni dna bez offsetu.

Geometrie o stromych powierzchniach bocznych, prostych powierzchniach dolnych oraz promieniach wejścia i wyjścia – takie jak żebra i rowki – można teraz obrabiać automatycznie, z równomiernym krokiem i stałym Z za pomocą funkcji „WYKAŃCZANIE POWIERZCHNI”, bez ruchów wycofania, bez dodatkowych zabiegów projektowych i z zachowaniem doskonałej jakości.

Automatyczne obliczanie kierunku pochylenia z frezami baryłkowymi

Ta nowa funkcja znacząco upraszcza programowanie wieloosiowych ścieżek narzędzi obróbek wstępnie wykańczających i wykańczających dla frezów baryłkowych. Automatycznie określa optymalny kierunek pochylenia, w celu w pełni bezkolizyjnej obróbki danego obszaru. Funkcja ta jednocześnie oblicza optymalny punkt kontaktu na granicy powierzchni w celu zapewnienia możliwie maksymalnej szybkości usuwania materiału. Obróbka może być indeksowana lub 5-osiowa symultaniczna: użytkownik może samodzielnie określić preferowany wariant lub pozostawić decyzję Tebisowi.

Automatycznie określaj optymalny kierunek pochylenia do obróbki wykańczającej frezami baryłkowymi.

CAM – toczenie

Toczenie z wygodnym odcinaniem części

W celu uzyskania jeszcze bardziej zautomatyzowanej produkcji na tokarkach lub centrach tokarsko-frezerskich, części można odcinać od pręta w bardziej automatyczny sposób. Można szybko i łatwo zdefiniować optymalne warunki skrawania dla posuwu i prędkości na wyjściu z materiału. Można łatwo odciąć część lub jednocześnie wykończyć jej kontur bez konieczności projektowania dodatkowej geometrii. Podczas odcinania można gratować część i obrócić bok pręta na płasko. Umożliwia to natychmiastowe wyprodukowanie następnego przedmiotu z tego samego pręta. Odcięta część może zostać przetransferowana do drugiego wrzeciona lub przejęta przez podajnik/chwytak – z automatyczną kontrolą i niezawodną symulacją.

CAM – technologia maszynowa

Usprawniona obsługa obrabiarek wielokanałowych

Ta innowacja jest szczególnie korzystna dla firm, które produkują elementy wymagające łączenia operacji toczenia oraz wielu zabiegów związanych z frezowaniem. Tebis może być używany do programowania ścieżek narzędziowych do obróbek sekwencyjnych na maszynach wyposażonych w wiele głowic i uchwytów komponentów. Poszczególne kroki – takie jak frezowanie głowicą frezerską lub rewolwerową, stabilizacja za pomocą końcówki centrującej lub mocowanie za pomocą wrzeciona pomocniczego – mogą być łączone w dowolny sposób. Wszystkie oprawki i uchwyty komponentów są przechowywane w bibliotekach wirtualnych Tebis – mogą być one szybko i elastycznie wymieniane podczas programowania. Jak zawsze w Tebis, wszystkie dodatkowe komponenty są w pełni uwzględniane przy sprawdzaniu kolizji i symulacji. Programowanie jest tak proste, jak to tylko możliwe, i zgodne ze sprawdzoną logiką programowania Tebis. Program automatycznie generuje kod NC dla dowolnych maszyn i obsługuje wszystkie struktury programowe specyficzne dla sterowania, takie jak programy strukturalne Gildemeister.

Optymalne wykorzystanie wielokanałowych centrów obróbczych.

CAM – planowanie pracy

Pełna kontrola kolizji z symulacją ubytkową

Symulacja ubytkowa zapewnia bezpieczną i niezawodną kontrolę kolizji. Rzeczywisty materiał na modelu jest uwzględniany w sposób ciągły w trakcie trwania obróbki, i jest sprawdzany zarówno w odniesieniu do narzędzia, jak i wszystkich komponentów obrabiarki. Przygotówka jest aktualizowana na każdym kolejnym etapie obróbki.

Więcej o oprogramowaniu Tebis ->

Masz więcej pytań? Skontaktuj się z Nami!

Dział Handlowy

Dział Techniczny