Strona główna / Tebis / Nowości w module Trim

Nowości w module Trim

W najnowszej wersji oprogramowania producent uwzględnił często pojawiające się prośby klientów, dotyczące usprawnień w przygotowaniu obróbek w module okrawania. Z pewnością przełoży się to na łatwiejsze i szybsze programowanie, a w innych przypadkach pozwoli zachować większą kontrolę nad procesem, wpływając na jego bezawaryjność i bezkolizyjność.

1. Nadawanie nazw konturom.

Oprócz numerowania, mamy w najnowszej wersji możliwość dodawania nazw poszczególnym konturom. Mogą one posłużyć do szybszego odnalezienia konturu lub rozróżnienia podobnych konturów w generowanym później programie, gdyż nazwy trafiają również do kodu NC. Nazwa lub wprowadzony w ten sposób komentarz są widoczne w interfejsie programowania. Na zdjęciu poniżej można zauważyć wpisaną nazwę konturu „+ offset 0.2” w oknie dialogowym obszaru i na samej ścieżce tego konturu w głównym oknie graficznym

2. Wprowadzanie zmian w wielu konturach jednocześnie.

Przy dużej ilości konturów czasochłonne staje się wprowadzanie indywidualnych zmian. Użytkownik dostaje możliwość wprowadzania zmian w wielu wybranych przez niego konturach jednocześnie. W oknie dialogowym ‘Areas’/ ’Obszary’ pojawiła się funkcja ‘Select’. Funkcję aktywujemy, a w następnym kroku wybieramy kontury do zmian. W ten sposób możemy zmienić stronę konturu, stronę powierzchni oraz włączyć lub wyłączyć kontury. Na zdjęciu poniżej znajduje się opisana funkcja.

3. Kopiowanie modyfikacji.

Nowa funkcja pozwalająca na skopiowanie wektora lub odcinka ścieżki narzędzia i przekazanie jego ustawień (np. kąt, interpolacja) do nowego elementu lub zmianę istniejącego. W ten sposób jesteśmy w stanie dużo szybciej zastosować np. ustawienia kątowe głowicy maszyny w nowym położeniu. Unikamy przepisywania wartości, jak było to do tej pory. Podobnie z kopiowaniem interpolacji na wybrane odcinki ścieżki.

Przykładowe działanie ‘Adaptacja istniejących wektorów’:

  1. Umieszczam kilka wektorów na ścieżce (jak na zdjęciu powyżej). Chcąc pozostałe wektory zaadaptować do wartości pierwszego wektora, należy umieścić narzędzie na wektorze do skopiowania.
  2. Wybrać opcję ‘Copy’ w oknie interaktywnym ‘Vectors’.
  3. Ustalamy co chcemy zmienić i wskazujemy wektory do zmiany.

4. Nowa typ interpolacji.

Nowy typ interpolacji został stworzony z myślą o maszynach 6 osiowych i robotach. W interpolacji ‘Axis abs’ orientacja narzędzia jest interpolowana pomiędzy obrotem narzędzia, a jego ustawieniem. ‘Tangent abs’ narzędzie w tym przypadku bazuje na wektorze normalnym do powierzchni detalu i jest interpolowane z obrotem narzędzia.

5. Rozbudowany panel widoku.

Elementy wizualizacji , takie jak teksty, elementy pomocnicze i makra, mogą być wyświetlane lub ukrywane w celu uzyskania najlepszej możliwej analizy ścieżek narzędzia w krokach 1 do 4 obliczeń w interaktywnych oknach. Funkcja i menu ‘View’ rozwijane jest z ikony ‘Switch analyse on/off’.

Użytkownik dostaje narzędzie, które pomoże w stworzeniu szablonu widoków według własnych potrzeb i wymagań. Widok modelu przy wielu ścieżkach, modyfikacjach czy wektorach powinien być jak najbardziej przejrzysty i czytelny dla użytkownika, aby praca na nim była efektywna.

6. Kolory odcinków interpolowanych.

W konfiguracji Tebis w zakładce Trimming — > Type colors mamy od teraz możliwość zmiany koloru przypisanych do poszczególnych typów interpolacji ścieżki narzędzia. Dzięki temu w oknie graficznym widzimy ścieżkę w różnych kolorach i możemy bez sprawdzania zorientować się jaka interpolacja została użyta na danym odcinku. Zyskujemy czas, który byśmy musieli poświęcić na sprawdzanie każdego odcinka.

Na zaprezentowanej grafice, pomiędzy wektorami zostały użyte różne interpolacje. Ścieżki są w różnych kolorach, odpowiadających kolorom z konfiguracji.

7. Obracanie głowicą.

Obrót głowicy zrealizujemy od teraz za pomocą przycisków menu do wprowadzania wartości kątów oraz za pomocą wektorów osi w postaci pół-sfery (zdjęcie poniżej, widzimy na nim aktywną oś B). Wyłączona została możliwość obrotu chwytając za głowicę, ponieważ często powodowała nie chciane zmiany. Używając wektorów obracamy osie z dokładnością do 10 (bez miejsc po przecinku).

Przeczytaj pozostałe artykuły

Chcesz dowiedzieć się więcej o tym, co oferuje system Tebis? Zachęcamy do kontaktu oraz zapraszamy na niezobowiązujące spotkanie konsultacyjne połączone z prezentacją oprogramowania. Umów się już dziś!

sales@i-ams.com      •    tel. +48 22 299 09 79